Staden betalar tillbaka tillsynsavgifter för alkoholtillstånd

Publicerad:

Uppdaterad:

Många företag som har alkoholtillstånd, som restauranger och hotell, har drabbats hårt ekonomiskt i pandemins spår. Därför har Stockholms stad beslutat att betala tillbaka årets tillsynsavgifter för alkoholtillstånd.

Socialförvaltningen kommer att återbetala tillsynsavgifterna för 2020. Vi arbetar för att alla avgifter ska kunna återbetalas så fort som möjligt. Vår målsättning är att det ska ske inom den närmaste månaden.

Som tillståndsinnehavare behöver du inte göra någonting för att få tillbaka din avgift. Om någon uppgift saknas så kontaktar vi det företag gäller.

Stockholms stad har satt in ett antal åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm och drabbats hårt av coronapandemin.