Så kan du minska störande buller på dina evenemang

Publicerad:

Uppdaterad:

Nu blir det enklare för konsert- och evenemangsverksamheter att arbeta med att minska störande buller. Staden har tagit fram en vägledning som ska underlätta för en levande stad och samtidigt minska risken för att boende störs.

Miljöförvaltningen får varje år in ett stort antal klagomål om buller från konsert-, evenemangs- och klubbverksamheter. Tanken med vägledningen är att nu kunna minska störningar för boende och samtidigt kunna underlätta för en levande stad. Målet är att antalet störda ska minska utan att verksamheterna ska behöva bli färre.

– Bullerärenden ökar och vi ser ofta att det är långdragna ärenden som tar tid att utreda. Det är ofta svårt att nå en lösning där alla blir nöjda. Det saknas ibland kunskap om hur man arbetar med buller. Det här är ett stöd för att kunna hantera bullerfrågor där syftet är att underlätta och tydliggöra för verksamhetsutövarna, säger miljöinspektör Ana Camargo Valencia som har lett projektet på miljöförvaltningen.

Större delen av vägledningen ägnas åt praktiska råd och tips om åtgärder för att minimera risker för störningar orsakade av musik, men också information om vilka riktvärden som gäller för buller.

Bullervägledning för musikverksamhet är framtagen av konsultfirman Efterklang på uppdrag av miljöförvaltningen.