Omfattande livsmedelsfusk i Årsta partihallar

Publicerad:

Uppdaterad:

Efter en tillsynsinsats har miljöförvaltningen upptäckt omfattande livsmedelsfusk i Årsta partihallar. Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras är skyldig att kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsfusk är ett omfattande problem. I en tillsynsinsats om livsmedelsfusk i Årsta partihallar som genomfördes 2020 kunde miljöförvaltningen visa att en stor andel livsmedel inte levde upp till kraven. De varor som undersöktes var både torrvaror, drycker och färskvaror.

Inte mindre än 16 av 23 verksamheter visade på brister när det gällde antingen

  • spårbarhet
  • utgångna och felmärkta livsmedel
  • hygienbrister.

Varor som stoppats inkluderade bland annat

  • nötter och frön
  • energidryck
  • tonfisk på burk
  • chokladkakor
  • nötkött
  • ost.

Tillsynsmetoder utvecklas och förfinas

Miljöförvaltningen kan konstatera att det finns starka incitament för verksamheter att fortsätta med fusket vilket gör det allt svårare för stadens inspektörer att upptäcka det.

– Våra metoder behöver hela tiden förbättras för att upptäcka livsmedelsfusk. Vi har lärt oss att ju mer vi undersöker ju mer hittar vi. I det här fallet visste vi sen tidigare att verksamheter i området hade fuskat med livsmedelshanteringen. Därför fanns ett behov av att gå djupare i vår undersökning vilket gav resultat, säger Lena Björklund Stoehr, enhetschef på livsmedelskontrollen.

Miljöförvaltningen har planerat in att fortsätta den utökade tillsynssatsningen inom Årsta partihallar. Utöver det lyfts frågan även vidare till Livsmedelsverket, samtidigt som metoder hela tiden utvecklas och förfinas. Medveten förfalskning är ett globalt problem som även inträffar i Stockholms stad. En nationell samverkan skulle underlätta och driva arbetet framåt och ge ökad effekt i arbetet mot livsmedelsfusket.

För dig med verksamhet som hanterar livsmedel

Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras är skyldig att kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen. Därför ska du ha rutiner för att säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och rätt märkta. Hur du ska genomföra egenkontroller är inte reglerat enligt lag. Det viktigaste är att egenkontrollerna är anpassade efter de risker som finns i din livsmedelshantering.