Varsam återgång till normala betalningsrutiner

Publicerad:

Under pandemin har företag i Stockholm beviljats anstånd med tillståndsavgifter. Nu inleds en varsam återgång till normala betalningsrutiner.

Trafikkontoret, socialförvaltningen och miljöförvaltningen har sedan i mars förra året beviljat företag anstånd med tillståndsavgifter. Nu inleds en varsam återgång till normala betalningsrutiner och en första påminnelse om betalning har skickats ut.

Möjlighet till fortsatt anstånd

Företag som fått en påminnelse om betalning har möjlighet att ansöka om anstånd med att betala. Prövningen om anstånd görs utifrån företagets ekonomiska situation. Kontakta den förvaltning som sänt fakturan. Kontaktuppgifter hittar du på din faktura.