Ändring av anmälningsplikt 1 juli

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 1 juli sker en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling.

Det innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag.

Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du avser starta en sådan verksamhet, eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet. Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen senast den 1 september 2021.

Kontakta miljöförvaltningen

Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att du inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.