Coronaviruset: Ändra öppningstid för uteservering

Stockholms stad har beslutat att förändra riktlinjerna som rör öppnandet av restaurang- och kaféägares uteserveringar, som ett led i att stötta verksamheterna under den uppkomna situationen med det nya coronaviruset.

Beslutet innebär att restauranger och kaféer som redan har ett beviljat tillstånd för uteservering som börjar gälla senast 30 juni kan välja att tidigarelägga det och öppna tidigare. Verksamheter som istället vill skjuta upp öppnandet av uteservering kan pausa sin avgift för uteserveringen under en period.

Så gör du om du vill förändra ditt tillstånd för uteservering

Tidigarelägga öppnandet av uteservering

Om du har ett tillstånd för uteservering som börjar gälla senast 30 juni och önskar öppna din uteservering tidigare än så kontaktar du Polismyndigheten och ber om en ändring av utfärdat tillstånd. Det nya tillståndet gäller för samma yta som det ursprungliga tillståndet.

Stockholms stad har antagit ett generellt beslut om att bevilja tidigareläggning så du behöver bara meddela polisen ditt diarienummer. Polisen hanterar tillstånden och handläggningen påskyndas.

Senarelägga öppnandet av uteservering

Om du vill senarelägga öppnandet av uteservering meddelar du detta till polisen så pausas din fakturering.

Om du sedan tidigare har ett serveringstillstånd för alkohol gäller det tillståndet även om du tidigarelägger öppnandet av uteserveringen.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till polisen

E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Eller den adress som du redan har fått i samband med ditt tillstånd.

Kontaktuppgifter till Stockholms stad

Fakturafrågor: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se
Andra frågor kring markupplåtelser: tkupplatelser.tk@stockholm.se

Stockholms stads arbete med det nya coronaviruset

Stockholms stad följer noggrant händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att förhindra smittspridning har Folkhälsomyndigheten infört nya regler för restauranger och kaféer. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om hur du ska göra för att följa de nya reglerna.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Butiker

Livsmedel, hotell och restaurang
Kaféer Restauranger

Uppdaterad