Coronaviruset: Ändra öppningstid för uteservering

Stockholms stad har beslutat att förändra riktlinjerna som rör öppnandet av restaurang- och kaféägares uteserveringar, som ett led i att stötta verksamheterna under den uppkomna situationen med det nya coronaviruset.

Beslutet innebär att restauranger och kaféer som redan har ett beviljat tillstånd för uteservering som börjar gälla senast 30 juni kan välja att tidigarelägga det och öppna tidigare. Verksamheter som istället vill skjuta upp öppnandet av uteservering kan pausa sin avgift för uteserveringen under en period.

Så gör du om du vill förändra ditt tillstånd för uteservering

Förläng tillståndet för din uteservering

Om du redan har ett beviljat tillstånd för uteservering och vill förlänga säsongen kan du nu göra det till och med den 31 oktober. För att kunna förlänga ditt nuvarande tillstånd behöver det ha slutdatumet 15 oktober, och du behöver göra en ny ansökan till Polismyndigheten. Polismyndigheten godkänner din ansökan utan att behöva inhämta Stockholms stads yttrande.

Om du vill ha ett senare slutdatum, ändra ytan på uteserveringen eller något annat i din tillståndsansökan hanteras detta som en ny ansökan. Du behöver då betala avgift för den utökade perioden och/eller uteserveringens storlek, enligt den taxa som kommunfullmäktige har beslutat om

Om du sedan tidigare har ett serveringstillstånd för alkohol gäller det tillståndet även om du förlänger tillståndet för uteserveringen.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till polisen

E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Eller den adress som du redan har fått i samband med ditt tillstånd.

Kontaktuppgifter till Stockholms stad

Fakturafrågor: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se
Andra frågor kring markupplåtelser: tkupplatelser.tk@stockholm.se

Stockholms stads arbete med det nya coronaviruset

Stockholms stad följer noggrant händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att förhindra smittspridning har Folkhälsomyndigheten infört nya regler för restauranger och kaféer. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om hur du ska göra för att följa de nya reglerna.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Butiker

Livsmedel, hotell och restaurang
Kaféer Restauranger

Uppdaterad