Coronaviruset: Ändrade riktlinjer för uteservering

För att underlätta för dig som restaurang eller kaféägare som vill återöppna din uteservering för säsongen 2021 har vi infört en snabbare hantering.

Förläng tillståndet för din uteservering, säsongen 2021

Om du har haft ett beviljat tillstånd för uteservering sommaren 2020 kan du nu förlänga tillståndet ända fram till och med 15 oktober 2021. Skicka in din ansökan som vanligt, med skiss och mått till polisen. Polisen tillämpar en snabbare hantering och godkänner ansökningar utan att behöva inhämta Stockholms stads yttrande.

Den snabbare hanteringen av ärenden kan göras under förutsättningarna att:

  • Skissen och ytan för tillståndet inte förändrats mot föregående år.
  • Tillståndet gäller uteservering längs fasad och i direkt anslutning till verksamheten. Den snabba hanteringen gäller inte pop-up-serveringar och satellitserveringar ute i gatan.
  • Sökanden är densamma som tidigare.
  • Perioden för tillståndet sträcker sig som längst till 15 oktober 2021.

Om det finns ett redan inplanerat gatu- eller ledningsarbete på den aktuella platsen, krävs normal hantering och det kan även innebära att en del av tillståndsperioden inte kan beviljas.

Ansök om nytt tillstånd för uteservering

Om du inte har ett tillstånd för uteservering men vill göra en ansökan sker det genom att du sänder in en ansökan, med skiss och mått till polisen för vidare hantering.

På vår sida om uteservering kan du även läsa vilka regler som gäller för uteservering vintertid.

Om du sedan tidigare har ett serveringstillstånd för alkohol gäller det tillståndet även om du förlänger tillståndet för uteserveringen.

Slopad avgift för uteservering

Stockholms stad har gett näringsidkare möjligheten att tillfälligt ha uteservering utan avgift. Den slopade avgiften gäller under perioden 1 december 2020 – 31 mars 2021.

Då fakturorna skapas med automatik, kan vissa fakturor sträcka sig över den numera slopade avgiftsperioden. Har staden sänt ut en faktura och den sträcker sig över den avgiftsfria perioden, kan man först betala fakturan. Inom cirka tre månader kommer man att få en återbetalning, då vi har många fakturor att hantera.

I de fall man vill, kan man kontakta oss via e-postadressen på fakturan och vi kan beräkna vilket belopp som man ska betala. Man använder då samma bankgironummer och OCR-nummer som finns på fakturan och betalar in det beräknade beloppet i stället.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till polisen

E-post: registrator.stockholm@polisen.se
Eller den adress som du redan har fått i samband med ditt tillstånd.

Kontaktuppgifter till Stockholms stad

Fakturafrågor: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se
Andra frågor kring markupplåtelser: tkupplatelser.tk@stockholm.se

Stockholms stads arbete med det nya coronaviruset

Stockholms stad följer noggrant händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Butiker

Livsmedel, hotell och restaurang
Kaféer Restauranger

Uppdaterad