Anmäl försäljning av tobak och elektroniska cigaretter

För att sälja tobaksvaror och elektroniska cigaretter måste du anmäla din försäljning till oss. Den 1 juli 2019 får vi en ny tobakslag, då behöver du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd.

Tobak och e-cigaretter får endast säljas till någon som har fyllt 18 år. Du som försäljare är skyldig att försäkra sig om att köparen har rätt ålder. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

 • Med tobak menas produkter som innehåller tobak, till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, vattenpipstobak och portionstobak.
 • Med elektroniska cigaretter avses en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga. E-cigaretten fylls på genom en påfyllningsbehållare.
 • Med påfyllningsbehållare avses en behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Egenkontrollprogram

När du ska sälja tobaksvaror och e-cigaretter behöver du skriva ett egenkontrollprogram som du skickar till oss tillsammans med anmälan om försäljning. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen.

Anmäl försäljning av tobak och elektroniska cigaretter

Du måste anmäla försäljning av tobak och e-cigaretter till oss innan den påbörjas. Om försäljning av e-cigaretter sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska försäljningen även registreras hos Folkhälsomyndigheten.

Du gör din anmälan till den kommun där försäljningsstället har sin gatuadress.

 • Anmälningsblanketterna för försäljning av tobak gäller inte som tillståndsansökan inför den nya tobakslagen.
 • Blanketter för tillståndsansökan kommer att ersätta de gamla blanketterna och finnas tillgängligt på denna hemsida den 1 juli 2019.

Handläggningstid: cirka 14 arbetsdagar

Gör din anmälan

Försäljning av tobak (inklusive folköl) (pdf, 79 kB, nytt fönster)

Försäljning av elektroniska cigaretter (pdf, 56 kB, nytt fönster)

Bifoga dokument till anmälan

Till din anmäla ska du även bifoga anmälan om egenkontrollprogram. Du kan skriva ett eget kontrollprogram eller använda vår mall som förslag. 

Egenkontrollprogram för tobak (pdf, 76 kB, nytt fönster)

Egenkontrollprogram för tobak och folköl (pdf, 85 kB, nytt fönster)

Egenkontrollprogram för elektroniska cigaretter (pdf, 236 kB, nytt fönster)

Beslut

När försäljningsstället är registrerat får du ett registreringsbevis tillsammans med åldersdekaler med posten.

Avgift

Det är kostnadsfritt att anmäla. Årligen betalar du en försäljningsavgift. Första året betalar du avgiften i samband med din anmälan.

Avanmäl försäljning av tobak och elektroniska cigaretter

När du upphör med försäljning av tobak och e-cigaretter är du skyldig att meddela Stockholms stad.

Avanmäl försäljning av tobak (pdf, 22 kB, nytt fönster)

Avanmäl försäljning av elektroniska cigaretter (pdf, 22 kB, nytt fönster)

 

Försäljningsavgift

Årligen betalar du en försäljningsavgift som täcker kommunens arbete med tillsyn och inspektion. Fakturan skickas ut i början av året.

Försäljningsavgift för

 • Enbart tobak: 1 800 kronor/år
 • Enbart e-cigaretter (inklusive påfyllningsbehållare): 1 800 kronor/år

 • Tobak och e-cigaretter: 2 500 kronor/år
 • Tobak och folköl: 2 500 kronor/år
 • E-cigaretter och folköl 2 500 kronor/år

 • Tobak och receptfria läkemedel: 3 300 kronor/år
 • E-cigaretter och receptfria läkemedel: 3 300 kronor/år

 • Tobak, folköl och receptfria läkemedel: 4 000 kronor/år
 • Tobak, e-cigaretter och folköl: 4 000 kronor/år
 • Tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel: 4 000 kronor/år
 • E-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel: 4 000 kronor/år
 • Tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel: 5 000 kronor/år

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Bensinstationer Butiker Kiosker

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang
Hotell Kaféer Restauranger

Uppdaterad