Använda fasta platser för försäljning på offentlig plats

I innerstaden finns ett begränsat antal fastställda försäljningsplatser för försäljning av korv eller andra ätbara varor. För att få använda dessa behöver du polistillstånd.

De befintliga försäljningsplatserna upplåts på ett år i taget, mellan 1 oktober ena året till 30 september året därpå. Om du av något skäl vill byta till en annan plats behöver du ett nytt polistillstånd.

Om du har polistillstånd under en period kan du få förtur till ytterligare en period. Du kan få förtur om du lämnar in din ansökan om ny period senast 30 dagar innan polistillståndet går ut och inte har några anmärkningar på hur du har skött platsen eller din betalning av avgiften.

Villkor vid användning av offentlig plats för försäljning (pdf, 82 kB, nytt fönster)

Ingen rätt till besittningsskydd, ersättning eller ersättningsplats

  • Du har inget besittningsskydd om ditt polistillstånd återkallas eller inte blir förnyat.
  • Du har ingen rätt till ersättning eller ersättningsplats om ditt polistillstånd återkallas eller inte blir förnyat.
  • Du har ingen rätt till ersättning eller ersättningsplats om din omsättning påverkas negativt av förändringar i stadsmiljön.

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

Avgiftszoner för användning av offentlig plats

700 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas enligt nedan:

  • A-zon – 44 kronor per kvadratmeter och dygn
  • B- zon – 35 kronor per kvadratmeter och dygn
  • C- zon – 25 kronor per kvadratmeter och dygn
  • D- zon – 20 kronor per kvadratmeter och dygn

Om polistillståndet gäller för helt dygn tas hela avgiften. Om polistillståndet gäller halvt dygn halveras avgiften.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Torghandel

Livsmedel, hotell och restaurang
Foodtruckar

Uppdaterad