Anmälan till lägenhetsregister

Du som äger flerbostadshus eller småhus med bostadslägenheter ska rapportera om nya, förändrade eller borttagna bostadslägenheter. Uppgifterna registreras i ett lägenhetsregister.

Uppgifterna som ska registreras

  • förslag på lägenhetsnumrering
  • bostadsyta
  • antal rum
  • kökstyp
  • typ av bostad.

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.  Lagen om lägenhetsregistret trädde i kraft 1 juli 2006.

Vem ska rapportera?

Enligt lag ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Från och med 1 januari 2010 ska fastighetsägare i Stockholm rapportera sådana förändringar till Stockholms stad.

Information om lägenhetsregistret ges vid bygganmälan.

Så här rapporterar du

Kontakta oss så skickar vi en blankett som du kan posta eller e-posta in.

Varför finns lägenhetsregistret?

Registret ska göra det enklare och billigare att ta fram statistik om hushåll och bostäder. Statistiken används bland annat som underlag för planering av bostadsbyggande, utvärdering av välfärdspolitik och forskning.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret består av fyra siffror. De två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet.

Lantmäteriets information om lägenhetsnummer

 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Fastighetsägare

Uppdaterad