Ansök om godkännande för fristående förskola

Om du vill starta en fristående förskola i Stockholms stad behöver du först ansöka om godkännande.

En fristående förskola kan ha en huvudman som är

  • ett aktiebolag
  • ett handelsbolag
  • ett kommanditbolag
  • en förening
  • en stiftelse
  • ett registrerat trossamfund
  • en enskild firma. 

Så här ansöker du om godkännande

Utbildningsnämndens riktlinjer för fristående förskola

I utbildningsnämndens riktlinjer för fristående förskola finns information som du behöver ta del av inför en ansökan. 

Finns det behov av fler förskoleplatser?

Ta reda på om det finns behov av att skapa fler förskoleplatser i det område du vill etablera dig i. Du kan göra det genom att ta kontakt med köhandläggaren på respektive stadsdelsförvaltning. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar bland annat för frågor som rör kommunala förskolor och långsiktig planering av förskoleplatser. 

Ansökan kan göras med eller utan lokal

Om du ansöker utan färdig lokal för verksamheten kan du lämna ett meddelande att du inom ett år kompletterar med uppgifter om vilken lokal du tänker använda. När du lämnat uppgifter om tilltänkt lokal kommer lokalen att granskas i enlighet med skollagen och stadens riktlinjer. Det är först därefter som staden bedömer och fattar ett beslut om din ansökan.

Behövs bygglov för förskolan?

För att bygga nya förskolor eller för att inreda befintliga hus för förskoleverksamhet som tidigare använts i annat syfte krävs bygglov.

Inne- och utemiljön ska vara lämplig för förskoleverksamhet

Lokalen ska vara trygg och säker för barnen på förskolan. Den ska också vara utformad och inredd på ett sätt som stimulerar barnens lärande och utveckling. Lokalerna ska ge utrymme för lek och lärande i såväl stora som små grupper och för både lugna och mer livliga aktiviteter.

Miljöförvaltningen har i broschyren ”En skrift om miljö och hälsa i förskola, skola och fritidshem” samlat det viktigaste som du behöver få veta om hur en god miljö ska vara utformad. 

Skicka in ansökan

Lämna in ansökan minst fyra månader före önskat startdatum. Vår ambition är att handläggningstiden för din ansökan ska vara högst fyra månader. Vi räknar handläggstiden från det datum då ansökan är komplett.

Ansökan om godkännande för fristående förskola (docx, 62 kB, nytt fönster)

Skriv under, skanna och mejla din ansökan inklusive bilagor till utbildningsförvaltningen.

E-post: registrator.utbildning@stockholm.se

Du kan också skicka en undertecknad papperskopia av ansökan inklusive bilagor till:

Registrator
Utbildningsförvaltningen 
Box 22049
104 22 Stockholm

Så utreds en ansökan

När vi fått din ansökan får du ett besked att ansökan kommit in och vilket diarienummer ditt ärende fått.

I utredningsprocessen ingår bland annat att vi granskar om ansökan motsvarar kraven som finns på en huvudman för en förskola samt att vi kontrollera den sökandes ekonomi. Som en del av utredningen kommer du eventuellt att bjudas in till en intervju. Ansökan kan avslås utan att någon intervju genomförs i de fall ansökan är undermålig.

Om ansökan omfattar förslag på lokal genomför vi en granskning och bedömning av lokalen.

Besked om beslut

När samtliga delar i utredningsprocessen är klara fattar utbildningsnämnden beslut om bifall eller avslag på ansökan som vanligtvis skickas till dig via post.

Om du fått avslag på din ansökan har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Har du frågor eller vill veta mer om hur du ansöker kan du kontakta förskoleavdelningen på utbildningsförvaltningen.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola
Förskolor

Uppdaterad