Ansök om dispens för vårdpersonal

Från och med den 9 april 2021 ges vårdpersonal inom Stockholms stad möjlighet att parkera gratis. Genom att ansöka om en särskild dispens kan du som arbetar inom vården parkera på parkeringsplatser på gatumark utan att betala avgift och på gator med parkeringsförbud, förutom under servicedag eller servicenatt.

Ändringen görs för att vårdpersonal ska ha snabb och enkel tillgång till parkering och på så sätt kunna undvika att vistas i offentliga miljöer och kollektivtrafik mer än nödvändigt. 

Från den 1 januari 2022 förlängs möjligheten till att söka särskild vårddispens till och med 31 mars 2022. De tillstånd som har sista giltighetsdatum 31 december 2021 får med automatik nytt slutdatum 31 mars 2022 du behöver således inte söka nytt tillstånd om du har ett giltigt.

Vilka omfattas av dispensen?

Ansvarig chef på varje vårdinrättning ansöker om en dispens för sina anställda. De grupper som omfattas av dispensen är sjukvårdspersonal, hemtjänst, äldreboende, socialjour och anställda på bostad med särskild service i Stockholm.

Under vilken period gäller dispensen?

Ansvarig chef kan ansöka om dispens för sina anställda som gäller så länge restriktionerna pågår, dock ej längre än 31 mars 2022.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

  • organisationsnumret för verksamheten vars medarbetare ska använda tillståndet  
  • namn på verksamheten vars medarbetare ska använda tillståndet  
  • postadress till verksamheten vars medarbetare ska använda tillståndet  
  • beskrivning av var, på vilka platser, verksamheten bedrivs  
  • beskrivning av vilken yrkeskategori som behöver tillståndet  
  • e-postadresser till två kontaktpersoner (Kontaktperson 1 och 2) som kommer att vara de enda som får genomföra ändringar i tillståndet  
  • en bifogad fil med en lista med registreringsnumret på alla fordon som ska kunna nyttja tillståndet  
  • beslutsnumret (JT-xxxxxx/20) från det förra beslutet om vårddispens. 

Ansökan skickas via e-post: trafikoparkering@stockholm.se.

Här kan du parkera

Du kan använda din dispens för avgiftsfri parkering på parkeringsplatser på gatumark och på gator med parkeringsförbud, förutom på servicedag eller servicenatt, det vill säga parkeringsförbud under en specifik dag eller natt i veckan.

För att skapa fler parkeringsplatser för vårdpersonal vid Ersta sjukhus har bussparkeringarna på Fjällgatan tagits bort och skyltats om med P-förbud.

Dispensen gäller även på Stockholm Parkerings parkeringsplatser. Var dispensen gäller kan du läsa om på Stockholm Parkerings webbplats.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor kan du mejla eller ringa till oss.

E-post: trafikoparkering@stockholm.se
Telefon: 08-508 26 300

Uppdaterad