Ansök om dispens för vårdpersonal

Från och med den 9 april ges vårdpersonal inom Stockholms stad möjlighet att parkera gratis. Genom att ansöka om en särskild dispens kan du som arbetar inom vården parkera på parkeringsplatser på gatumark och gator med parkeringsförbud utan att betala avgift.

Ändringen görs för att vårdpersonal ska ha snabb och enkel tillgång till parkering och på så sätt kunna undvika att vistas i offentliga miljöer och kollektivtrafik mer än nödvändigt.

Vilka omfattas av dispensen?

Ansvarig chef på varje vårdinrättning ansöker om en dispens för sina anställda. De grupper som omfattas av dispensen är sjukvårdspersonal, hemtjänst, äldreboende, socialjour och anställda på bostad med särskild service i Stockholm.

Ansök om dispens

För att få en dispens ska ansvarig chef på respektive vårdinrättning skicka ett mejl till dispens.tk@stockholm.se. Trafikkontoret skickar sedan en dispens via e-post. Dispensen ska läggas väl synlig i bilens framruta.

Ansökan ska innehålla

  • organisationsnummer
  • adress
  • vilken grupp av anställda som behöver dispensen
  • hur många dispenser ni behöver

Dispensen gäller tills den återkallas av trafikkontoret eller som längst till och med 31 december 2020. 

Här kan du parkera

Du kan använda din dispens för avgiftsfri parkering på parkeringsplatser på gatumark och på gator med parkeringsförbud.

För att skapa fler parkeringsplatser för vårdpersonal vid Sabbatsberg och Ersta sjukhus har bussparkeringarna på Barnhusbron och Fjällgatan tagits bort och skyltats om med P-förbud.

Dispensen gäller även på Stockholm Parkerings parkeringsplatser. Var dispensen gäller kan du läsa om på Stockholm Parkerings webbplats.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor kan du mejla till oss.
E-post: dispens.tk@stockholm.se

Uppdaterad