Ansök om dispens för vårdpersonal

Från och med den 9 april ges vårdpersonal inom Stockholms stad möjlighet att parkera gratis. Genom att ansöka om en särskild dispens kan du som arbetar inom vården parkera på parkeringsplatser på gatumark utan att betala avgift och på gator med parkeringsförbud, förutom under servicedag eller servicenatt.

Ändringen görs för att vårdpersonal ska ha snabb och enkel tillgång till parkering och på så sätt kunna undvika att vistas i offentliga miljöer och kollektivtrafik mer än nödvändigt.

Vilka omfattas av dispensen?

Ansvarig chef på varje vårdinrättning ansöker om en dispens för sina anställda. De grupper som omfattas av dispensen är sjukvårdspersonal, hemtjänst, äldreboende, socialjour och anställda på bostad med särskild service i Stockholm.

Ansök om dispens

Observera att om dispensen är utfärdad till den 31 december 2020 förlängs den automatiskt genom att ett nytt beslut skickas ut. Detta innebär alltså att du inte behöver skicka in en ny ansökan. Du kommer att få ett nytt tillstånd med det nya giltighetsdatumet. Nya beslut skickas ut med start under december. 

Om du inte redan har en gällande dispens ska ansvarig chef på respektive vårdinrättning skicka ett mejl till trafikoparkering@stockholm.se. Trafikkontoret skickar sedan en dispens via e-post. Dispensen ska läggas väl synlig i bilens framruta.

Ansökan ska innehålla

  • organisationsnummer
  • adress
  • vilken grupp av anställda som behöver dispensen
  • hur många dispenser ni behöver
  • samtliga registreringsnummer som ansökan avser.

Dispensen gäller tills den återkallas av trafikkontoret eller som längst till och med den 30 april 2021. Om dispensen är utfärdad till den 31 december 2020 förlängs den automatiskt genom att ett nytt beslut skickas ut. Detta innebär alltså att du inte behöver skicka in en ny ansökan. Du kommer att få ett nytt tillstånd med det nya giltighetsdatumet. Nya beslut skickas ut med start under december månad.

Här kan du parkera

Du kan använda din dispens för avgiftsfri parkering på parkeringsplatser på gatumark och på gator med parkeringsförbud, förutom på servicedag eller servicenatt, det vill säga parkeringsföbud under en specifik dag eller natt i veckan.

För att skapa fler parkeringsplatser för vårdpersonal vid Ersta sjukhus har bussparkeringarna på Fjällgatan tagits bort och skyltats om med P-förbud.

Dispensen gäller även på Stockholm Parkerings parkeringsplatser. Var dispensen gäller kan du läsa om på Stockholm Parkerings webbplats.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor kan du mejla eller ringa till oss.
E-post: trafikoparkering@stockholm.se
Telefonnummer: 08-508 26 300

Uppdaterad