Ansök om dispens för vårdpersonal

9 april 2021 fick vårdpersonal i Stockholm möjligheten att parkera gratis. Med en särskild dispens kan du som arbetar inom vården parkera på parkeringsplatser på gatumark utan att betala avgift och på gator med parkeringsförbud.

Möjligheten att söka en dispens har införts för att det ska bli lättare för vårdpersonal att hitta en parkering. På så vis blir det enklare att undvika att vistas i offentliga miljöer och kollektivtrafik.

Den 1 januari 2022 förlängdes möjligheten att söka dispensen till den 31 mars 2022. Tillstånden som har sista giltighetsdatum 31 december 2021 får automatiskt det nya slutdatumet 31 mars 2022. Har du redan en dispens med sista giltighetsdatum 31 december 2021 behöver du alltså inte söka ett nytt tillstånd.

Vilka omfattas av dispensen?

De grupper som omfattas av dispensen är sjukvårdspersonal, hemtjänst, äldreboende, socialjour och anställda på bostad med särskild service i Stockholm.

Det är viktigt att tänka på att det är ansvarig chef på varje vårdinrättning som ansöker om en dispens för sina anställda.

Under vilken period gäller dispensen?

Dispensen gäller så länge pandemirestriktionerna pågår och som längst till 31 mars 2022.

Ansökan

Det är chefen på varje vårdinrättning som ansöker om dispensen. Har du behov av dispensen ska du därför kontakta din chef.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter: 

  • organisationsnumret för verksamheten vars medarbetare ska använda tillståndet  
  • namn på verksamheten vars medarbetare ska använda tillståndet  
  • postadress till verksamheten vars medarbetare ska använda tillståndet  
  • beskrivning av var, på vilka platser, verksamheten bedrivs  
  • beskrivning av vilken yrkeskategori som behöver tillståndet  
  • e-postadresser till två kontaktpersoner (Kontaktperson 1 och 2) som kommer att vara de enda som får genomföra ändringar i tillståndet  
  • en bifogad fil med en lista med registreringsnumret på alla fordon som ska kunna nyttja tillståndet  
  • beslutsnumret (JT-xxxxxx/20) från det förra beslutet om vårddispens. 

Ansökan skickas via e-post: trafikoparkering@stockholm.se.

Här kan du parkera

Du kan använda din dispens för avgiftsfri parkering på parkeringsplatser på gatumark och på gator med parkeringsförbud, förutom på servicedag eller servicenatt. En servicedag/servicenatt är en dag när det råder parkeringsförbud på en specifik plats.

För att skapa fler parkeringsplatser för vårdpersonal vid Ersta sjukhus har bussparkeringarna på Fjällgatan tagits bort och skyltats om med P-förbud.

Dispensen gäller även på Stockholm Parkerings parkeringsplatser. Var dispensen gäller kan du läsa om på Stockholm Parkerings webbplats.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor kan du mejla eller ringa till oss.

E-post: trafikoparkering@stockholm.se
Telefon: 08-508 26 300

Uppdaterad