Ansök om nyttoparkeringstillstånd

Här fyller du i din ansökan för ett nyttoparkeringstillstånd.

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd i Stockholm stad

* Obligatorisk uppgift

Organisation och adress

Fakturaadress (om annan än ovan)

Fakturareferens

Beskrivning av fordonet

Här ska du beskriva vilken verksamhet fordonet används för och vad du transporterar.

Ansökan avser:*
Ungefär hur många platsbesök sker på en vecka?*

Bilaga

För ansökan behöver vi en bild som visar insidan av lastutrymmet.

Leverans av tillstånd

Val av leverans*

Annan leveransadress

Tillståndet är till för företag som använder serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service. Tillståndet är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängder gods.

Trafikkontoret behandlar inlämnade personuppgifter vid hantering av nyttoparkeringstillstånd samt fakturering för dessa. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen. Du som sökande förbinder dig att meddela om verksamheten ändras så att den kan komma att påverka tillståndets omfattning eller giltighet.

Uppdaterad