Ansök om parkeringstillstånd för foodtruckar

Om du ska parkera och sälja måltider från en foodtruck behöver du ett nyttoparkeringstillstånd. För vissa områden och gator i staden måste du även ha ett polistillstånd.

Nyttoparkeringstillståndet gäller alla dagar klockan 06.00–24.00 för en tillfällig uppställning på gatumark. Med tillståndet får du stå parkerad på en plats i max tre timmar för att sälja måltider.

För att få ansöka om nyttoparkeringstillstånd för food truck måste ditt företag vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos Skatteverket.

Dessutom måste din foodtruck uppfylla följande krav:

  • Fordonet ska vara registrerat som personbil, lastbil eller buss och får inte väga mer än 3500 kilo.
  • Fordonet ska vara anpassat för att servera enklare måltider direkt till förbipasserande.
  • Fordonets serveringslucka ska vara placerad på fordonets högra sida.

Ansökan om nyttoparkeringstillstånd för foodtruck (pdf, 218 kB, nytt fönster)

Villkor för nyttoparkeringstillstånd för food trucks i Stockholms stad (pdf, 290 kB, nytt fönster)

Terms and conditions for commercial parking licenses for food trucks in Stockholm (pdf, 271 kB, new window)

Information om hantering av personuppgifter (pdf, 21 kB, nytt fönster)

Regler för kassaregister hos Skatteverket

Du behöver polistillstånd för vissa områden

Enligt 16 § i Allmänna ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (KFS 2012:06) krävs polistillstånd för försäljning i vissa områden och på vissa gator.

Kartor över områden där du behöver polistillstånd för att sälja måltider från foodtruck:

Platser där polistillstånd krävs för foodtruck – översikt innerstaden (pdf, 4,24 MB, nytt fönster)

Platser där polistillstånd krävs för foodtruck – samtliga områden (pdf, 7,15 MB, nytt fönster)

Kom ihåg att göra en anmälan livsmedelsverksamhet

Minst två veckor innan verksamheten ska starta ska du göra en anmälan om livsmedelsverksamhet till miljöförvaltningen.

Anmäl livsmedelsverksamhet

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Livsmedel, hotell och restaurang
Foodtruckar

Senast uppdaterad