Coronaviruset: Tillfälliga regler för serveringstillstånd

Staden har satt in ett antal åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm.

Stockholms stad följer fortsatt noggrant händelseutvecklingen kring coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vilka konsekvenser det får för det lokala näringslivet. 

Avgifter för ansökan, anmälan och tillsyn tas bort under 2022

I vanliga fall tas en avgift ut när staden prövar en ansökan eller anmälan om serveringstillstånd. En avgift tas också ut för stadens arbete med tillsyn av serveringstillstånd.

Under 2022 kommer prövning för alla ansöknings- och anmälningsärenden gällande serveringstillstånd att vara avgiftsfri. Även tillsyn av serveringstillstånd kommer att vara avgiftsfri.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Catering Hotell Restauranger

Uppdaterad