Coronaviruset: Tillfälliga regler för serveringstillstånd

Staden satt in ett antal åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm.

Stockholms stad följer fortsatt noggrant händelseutvecklingen kring coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vilka konsekvenser det får för det lokala näringslivet. 

Insatser för näringslivet

Lättnad i krav om ordningsvakter enligt serveringstillståndet

Under den tid som restriktioner om sittande gäster på serveringsställen gäller, eller när staden meddelar annat, kan serveringsstället göra en egen bedömning om det krävs ordningsvakter.

Bedömning ska göras utifrån antal sittplatser och verksamhet. Kravet på att upprätthålla ordningen gäller som tidigare, även om serveringsstället bedömer att man inte behöver ha ordningsvakter.

Avstånd och trängsel på serveringsstället

Information gällande regler för avstånd och trängsel finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Catering Hotell Restauranger

Uppdaterad