Coronaviruset: Tillfälliga regler för serveringstillstånd

Spridningen av coronaviruset gör att du som serverar alkohol i din verksamhet behöver förhålla dig till flera tillfälliga regler.

Stockholms stad följer fortsatt noggrant händelseutvecklingen kring coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vilka konsekvenser det får för det lokala näringslivet. Därför har staden satt in ett antal åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm och drabbats hårt av coronapandemin.

Återbetalning av tillsynsavgifter

Socialförvaltningen kommer att återbetala tillsynsavgifterna för 2020. Vi arbetar för att alla avgifter ska kunna återbetalas så fort som möjligt. Vår målsättning är att det ska ske inom den närmaste månaden.

Som tillståndsinnehavare behöver du inte göra någonting för att få tillbaka din avgift. Om någon uppgift saknas så kontaktar vi det företag gäller.

Tillfälligt förbud mot försäljning av alkohol efter klockan 22.00

Från den 20 november är det förbjudet att sälja alkohol efter klockan 22.00. Detta innebär att serveringsstället ska stänga klockan 22.00, och att lokalen ska vara utrymd senast klockan 22.30.

Tillsynen fortsätter som vanligt

Vi utför tillsyn från den 20 november och kontrollerar att

  • ingen alkohol säljs efter klockan 22.00
  • ingen är överserverad
  • utrymning påbörjas.

Det är socialförvaltningens tillståndsenhet tillsammans med polisen som utför tillsynen enligt alkohollagen.

Du har möjlighet att öppna serveringsstället klockan 23.00 igen. Om du väljer att göra det får du servera lättdryck och folköl. Från och med den 24 november måste du anmäla detta till tillståndsenheten. Ange vilket serveringsställe det gäller och att ni vill ha fortsatt verksamhet efter klockan 23.00.

Vad händer om en restaurang bryter mot förordningen?

Bryter ett serveringsställe mot förordningen skriver tillståndsenheten en anmärkning. Ett ingripandeärende kan startas och då inleds en dialog mellan tillståndsenheten och tillståndshavaren. Beroende på hur allvarlig bristen är kan du som tillståndshavare få en erinran. Är bristen allvarligare eller förekommit upprepade gånger kan du som tillståndshavare få en varning eller förlora serveringstillståndet

Nattöppna restauranger och barer – avsteg från gällande vaktvillkor

I normalfallet villkoras serveringstillstånd med vaktvillkor för serveringstider efter klockan 01:00. Mot bakgrund av att restauranger och barer generellt nu har mindre gäster, i kombination med Folkhälsomyndighetens föreskrift från den 25 mars om att endast bordsservering tillåts, finns möjlighet för restauranger och barer få lättnader i kravet på ordningsvakter. Socialförvaltningen prövar varje enskilt ärende kostnadsfritt. 

Du som vill ha förändringar i vaktvillkoret, mejla följande uppgifter till socialförvaltningen:

  • Uppgift om serveringsställets namn och adress samt organisationsnummer
  • Antal sittplatser (det faktiska antalet under rådande förhållanden och efter en eventuell ommöblering enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter)
  • Serveringstid – ange om ni eventuellt planerar att stänga tidigare än det klockslag som anges i ert serveringstillstånd
  • Beskriv kortfattat hur ni bedömer att ordning och nykterhet ska kunna upprätthållas utan ordningsvakter. Beskriv också vilken bemanning restaurangen kommer att ha i övrigt. Till exempel entrévärd och antal serveringspersonal.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang
Catering Hotell Restauranger

Uppdaterad