Coronaviruset: Tillfälliga regler för serveringstillstånd

Spridningen av coronaviruset gör att du som serverar alkohol i din verksamhet behöver förhålla dig till flera tillfälliga regler.

Stockholms stad följer fortsatt noggrant händelseutvecklingen kring coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vilka konsekvenser det får för det lokala näringslivet. Därför har staden satt in ett antal åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm och drabbats hårt av coronapandemin.

Alla serveringsställen ska stänga senast 20.30

För att minska smittspridningen av covid-19 införs nya restriktioner. Alla serveringsställen måste stänga senast 20.30. Serveringsstället ska hållas stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. Det går bra att fortsatt leverera mat för avhämtning efter klockan 20.30. De nya restriktionerna gäller till 31 maj. 

Staden tillämpar Folkhälsomyndighetens allmänna råd att serveringsstället ska vara utrymt och stängt inom en halvtimme. Det innebär att du får sälja alkohol till och med klockan 20.00 och därefter har en halvtimme på dig att utrymma till klockan 20.30.

Efter utrymningen får du ha din personal på plats, laga mat och sälja till take away. 

Hotell

För hotell gäller samma regler som ovan med undantaget att hotellets egna gäster får vistas i hotellets utrymmen, till exempel lobby eller liknande utrymme.

Tillsynen fortsätter som vanligt

Vi utför tillsyn från den 20 november och kontrollerar att

  • ingen alkohol säljs efter klockan 20.00
  • ingen är överserverad
  • utrymning påbörjas.

Det är socialförvaltningens tillståndsenhet tillsammans med polisen som utför tillsynen enligt alkohollagen.

Vad händer om en restaurang bryter mot förordningen?

Bryter ett serveringsställe mot förordningen skriver tillståndsenheten en anmärkning. Ett ingripandeärende kan startas och då inleds en dialog mellan tillståndsenheten och tillståndshavaren. Beroende på hur allvarlig bristen är kan du som tillståndshavare få en erinran. Är bristen allvarligare eller förekommit upprepade gånger kan du som tillståndshavare få en varning eller förlora serveringstillståndet

Återbetalning av tillsynsavgifter

Socialförvaltningen har beslutat att återbetala tillsynsavgifterna för 2020. De flesta av er betalde in avgifterna i våras och vi arbetar nu intensivt för att betala tillbaka pengarna så fort som möjligt. Ni behöver inte själva göra något för att få era pengar tillbaka, om vi saknar plusgiro eller bankgiro till er kommer vi skicka en utbetalningsavi.

Vår målsättning är att betala tillbaka till alla under december/januari. För er som ännu inte betalat utan tillämpat anstånd med betalning kommer fakturan att makuleras.

Nattöppna restauranger och barer – avsteg från gällande vaktvillkor

I normalfallet villkoras serveringstillstånd med vaktvillkor för serveringstider efter klockan 01.00. Mot bakgrund av att restauranger och barer generellt nu har mindre gäster, i kombination med Folkhälsomyndighetens föreskrift från den 25 mars 2020 om att endast bordsservering tillåts, finns möjlighet för restauranger och barer få lättnader i kravet på ordningsvakter. Socialförvaltningen prövar varje enskilt ärende kostnadsfritt. 

Du som vill ha förändringar i vaktvillkoret, mejla följande uppgifter till socialförvaltningen:

  • Uppgift om serveringsställets namn och adress samt organisationsnummer
  • Antal sittplatser (det faktiska antalet under rådande förhållanden och efter en eventuell ommöblering enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter)
  • Serveringstid – ange om ni eventuellt planerar att stänga tidigare än det klockslag som anges i ert serveringstillstånd
  • Beskriv kortfattat hur ni bedömer att ordning och nykterhet ska kunna upprätthållas utan ordningsvakter. Beskriv också vilken bemanning restaurangen kommer att ha i övrigt. Till exempel entrévärd och antal serveringspersonal.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang
Catering Hotell Restauranger

Uppdaterad