Coronaviruset: Tillfälliga regler för serveringstillstånd

Spridningen av coronaviruset gör att du som serverar alkohol i din verksamhet behöver förhålla dig till några tillfälliga regler.

Stockholms stad följer fortsatt noggrant händelseutvecklingen kring coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vilka konsekvenser det får för det lokala näringslivet. Därför har staden satt in ett antal åtgärder för att underlätta för dig som är företagare i Stockholm och drabbats hårt av coronapandemin.

Tillsyns- och ansökningsavgifter

För att stödja näringsidkare i Stockholms stad som drabbats hårt av coronaviruset har kommunfullmäktige beslutat att det under 2021 är avgiftsfritt att anmäla förändringar och ansöka om tillstånd. Det kommer inte heller att tas ut några tillsynsavgifter för 2021.

Avstånd och trängsel på serveringsstället

Information gällande regler för avstånd och trängsel finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang
Catering Hotell Restauranger

Uppdaterad