Coronaviruset: Tillsyn av restauranger och kaféer

Du som arbetar med verksamhet där du serverar mat eller dryck till dina gäster ska följa de regler som finns för att hindra smittspridning av covid-19. Bland annat är antalet tillåtna personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster begränsade. Miljöförvaltningen utför inspektioner och kan stänga ner verksamheter som inte följer reglerna.

Så uppfyller du reglerna

Reglerna gäller för restauranger, barer, kaféer, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

  • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Gästerna ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap, gäller även rygg mot rygg och sidledes.
  • Avskärmningar, i form av plexiglas eller liknande, får inte ersätta avståndet på en meter mellan olika sällskap.
  • För servering inomhus gäller att ett sällskap är max åtta (8) personer. Om sällskapet är större måste det delas upp. För uteservering gäller ingen begränsning.
  • Servering av mat och dryck sker med fördel genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet. Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller, om det är möjligt utan att trängsel uppstår, sittandes vid en bardisk.
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel och minst en meters avstånd kan hållas till besökare som sitter ned.
  • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
  • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet. Vid behov kan kölappsystem behöva införas.
  • Ni ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
  • Ni ska informera besökare skriftligt om hur de kan minska risken för smittspridning.
  • Personalen ska ha tillräcklig information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare. Det handlar bland annat om information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället.

Dans på serveringsställen

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2 a § HSLF-FS 2020:37) framgår att när konserter, idrottsevenemang eller liknande verksamheter anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.

Dans som arrangeras till allmänheten på serveringsställen är en offentlig tillställning som kräver polisens tillstånd. I och med att dans utförs stående är det i dagsläget inte möjligt att arrangera dans på eller invid serveringsställen, oavsett antalet deltagare. Tillsyn av att denna bestämmelse efterlevs ingår i kommunens tillsyn enligt lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Länkar

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang
Catering Foodtruckar Hotell Kaféer Restauranger

Uppdaterad