Coronaviruset: Tillsyn av restauranger och kaféer

Du som arbetar med verksamhet där du serverar mat eller dryck till dina gäster ska följa de regler som finns för att hindra smittspridning av covid-19. Miljöförvaltningen utför inspektioner och kan stänga ner verksamheter som inte följer reglerna. Sedan tidigare har reglerna för servering av alkohol skärpts. Även antalet tillåtna personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster har begränsats.

Så uppfyller du reglerna

Reglerna gäller för restauranger, barer, kaféer, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

 • Reglerna gäller för restauranger, barer, kaféer, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.
 • Verksamheten ska se till att det inte uppstår trängsel i lokalen. Sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Avståndet ska vara längre om det behövs för att undvika trängsel.
 • Avståndet om en meter mellan sällskap gäller i alla riktningar, inklusive avstånd rygg mot rygg och sidledes.
 • Avstånd på minst en meter mellan sällskap kan inte ersättas med en avskärmning i form av plexiglas eller liknande. Avskärmningar är dock ett bra komplement till avstånd på minst en meter.
 • Storleken på ett sällskap som sitter tillsammans är max fyra. Större sällskap måste delas upp.
 • När ett serveringsställe ordnar en konsert eller liknande ska publiken sitta ner.
 • Att beställa och hämta mat vid en disk är bara tillåtet om det går att undvika trängsel och minst en meters avstånd kan hållas från besökare som sitter ned.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord eller vid en bardisk,. Ståbord är inte tillåtna.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel och minst en meters avstånd kan hållas från besökare som sitter ned.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Besökare ska bli informerade om hur de kan minska risken för smittspridning. Information bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare vistas.

Tillfälligt förbud av servering av alkohol

Från och med den 24 december gäller förbud mot att servera alkohol efter 20.00. Servering av alkoholhaltiga drycker är inte tillåten mellan 20.00 och 11.00. Socialförvaltningen har tillsynsansvar.

Coronaviruset: Tillfälliga regler för serveringstillstånd

Skärpt begränsning av antal deltagare

Från och med 24 november har regeringen skärpt begränsningen av antalet deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till max åtta personer. Det är polismyndigheten, som ansvarar för att kontrollera att förbudet efterlevs.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang
Catering Foodtruckar Hotell Kaféer Restauranger

Uppdaterad