Livsmedelskollen

I appen Livsmedelskollen kan du lämna klagomål om brister på livsmedelsverksamheter, anmäla misstänkta matförgiftningar och se miljöförvaltningens utförda inspektionsresultat.

Livsmedelskollen i mobilen

Här kan du ladda ned Livsmedelskollen för mobil och surfplatta. Du laddar ned den för iPhone i Appstore och för android i Google play.

Livsmedelskollen - Appstore

Livsmedelskollen - Google play

Tänk på att Miljöförvaltningen i Stockholms stad bara kontrollerar livsmedelsverksamheter i Stockholms stad. Gäller ditt ärende till exempel en restaurang i Sundbyberg eller en butik i Haninge vänder du dig till respektive kommun.

Kontaktuppgifter till Sveriges kommuner

Frågor och svar

Vill du få reda på status för din anmälan om brister kan du kontakta miljöförvaltningen på telefon 08-508 288 88 eller e-post livsmedelskontrollen@stockholm.se

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter i vår personuppgiftspolicy. Där beskriver vi dina rättigheter och hur nämnden samlar in och behandlar dina personuppgifter.

start.stockholm/dataskydd-miljoforvaltningen

Uppdaterad