Ansökan om lastplats

Verksamheter och fastighetsägare kan ansöka om lastplats för varuleveranser eller sophämtning.

Ansökan om lastplats

Verksamheter som har mycket leveranser av tungt och skrymmande gods kan ansöka om lastplats vid företaget.

Ansökan om lastplats (pdf, 98 kB, nytt fönster)

Ansökan om lastplats vid sophämtning

På vissa ställen kan det vara problem vid sophämtning. Fastighetsägare kan då ansöka om lastplats för sophämtning.

Ansökan om lastplats vid sophämtning (pdf, 139 kB, nytt fönster)

Fyll i blanketten och skicka till:

Trafikkontoret, Tillståndsavdelningen
Box 8311, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 272 00
E-post: trafikkontoret@stockholm.se
Besöksadress: Fleminggatan 4
Org nr: 212000-0142

 

Uppdaterad