Regler för trafik på Sibeliusgången

På Sibeliusgången i Akalla förbättrar trafikhinder (pollare) trafiksäkerheten. Här råder förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II.

Höj- och sänkbara trafikhinder ska förhindra obehöriga fordon på platsen där det råder förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II. Dessa trafikhinder har placerats vid två infarter till Sibeliusgången:

  • Ainogången mellan Lidl och ungdomsgården
  • Kalevalagången mellan Ica och förskolan.

Ett bilfritt centrum

Akalla är planerat för en helt bilfri centrummiljö. Transporter kan nå alla byggnader via ett system under marknivå med parkering och vägar som binder samman de olika byggnaderna. För färdtjänst, utryckningsfordon och vissa arbetsfordon kan en särskild dispens utfärdas. 

Dispens för att köra i Sibeliusgången

Stockholms stad kan ge dispens till dig som har särskilda skäl till att köra med motorfordon på Sibeliusgången. 

Påföljd vid överträdelse

Framför du ett fordon i Sibeliusgången utan dispens är påföljden 1 000 kronor i böter.

Vem kan få dispens?

Följande kan få dispens för att trafikera området innanför pollarna:

  • färdtjänsttransport som utförs med stöd av lag om färdtjänst
  • sjuktransport som utförs med stöd av lag om resekostnadsersättning vid sjukresor
  • arbetsfordon som är nödvändiga för att sköta driften (exempelvis tömning av soptunnor och dylikt).

Hur ansöker jag om dispens?

Dispens på Sibeliusgången är kostnadsfri. Din ansökan ska vara Stockholms stad tillhanda minst fem dagar innan dispensen ska gälla.

Färdtjänst och sjukresor kontaktar Stockholms stads Servicecenter, via telefon 08-651 00 00. Utryckningsfordon kommer in på Sibeliusgången utan att kontakta Servicecenter.

Alla andra transporter ska ansöka om dispens skriftligen via e-post eller post.
Ansökan skickas till e-postadressen dispens.tk@stockholm.se. Skriv rubrik: ”Dispens Sibeliusgången” i ämnesraden.

Dispensansökan kan även postas till:
Trafikkontoret
Box 8311, 104 20 Stockholm

Ansökan för att köra på Sibeliusgången (pdf, 111 kB, nytt fönster)

För den som inte har tillgång till egen dator finns pappersblanketter på Medborgarkontoret i Husby att hämta.

Läs mer

Svar på tio vanliga frågor (pdf, 1,1 MB, nytt fönster)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Byggföretag

Övriga verksamheter

Yrkestrafik

Uppdaterad