Tillstånd och regler

Som företagare, förening eller organisation behöver du ibland tillstånd från Stockholms stad för att få driva din verksamhet. Det finns också regler inom olika områden som du behöver känna till.

Lättnader för näringslivet

Stockholms stads politiska majoritet presenterar insatser för att underlätta för stadens näringsliv med anledning av coronapandemin.

Omfattande livsmedelsfusk i Årsta partihallar

Efter en tillsynsinsats har miljöförvaltningen upptäckt omfattande livsmedelsfusk i Årsta partihallar. Verksamheter som hanterar livsmedel ska följa reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Coronaviruset

Tillfälliga alkoholregler

Spridningen av coronaviruset gör att du som serverar alkohol i din verksamhet behöver förhålla dig till flera tillfälliga regler.

Tillsyn av restauranger och kaféer

Du som arbetar med verksamhet där du serverar mat eller dryck till dina gäster ska följa de regler som finns för att hindra smittspridning av covid-19.

Ändrade riktlinjer för uteservering

Stockholms stad har beslutat att förändra riktlinjerna som rör öppnandet av restaurang- och kaféägares uteserveringar för att minska risken för smittspridning.

Tillsyn av övriga verksamheter under pandemin

Den tillfälliga pandemilagen innebär att en rad branscher måste arbeta aktivt för att minska trängsel. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hur du som driver en verksamhet påverkas av lagen.

Branscher och tillstånd

Branscher

Beroende på vilken bransch du är verksam i finns det olika regler och tillstånd du behöver förhålla dig till. Vi hjälper dig att snabbare hitta det som är relevant för dig.

Tillstånd, regler och tillsyn

För ett antal tillstånd och anmälningar behöver du kontakta Stockholms stad. Kommunen utövar också tillsyn utifrån regler inom en del områden.