Tillstånd och regler

Som företagare, förening eller organisation behöver du ibland tillstånd från Stockholms stad för att få driva din verksamhet. Det finns också regler inom olika områden som du behöver känna till.

Möjlighet till uteserveringar bidrar till att skapa en attraktivt stadsrum. Bilden representerar uteserveringar i allmänhet och är inte ett exempel på beslutet i nyheten.

Näringsidkare som ansöker om tidsbegränsat bygglov för uteserveringar är fortsatt prioriterade för att underlätta situationen för näringslivet under pandemin.

Coronaviruset

Spridningen av coronaviruset gör att du som serverar alkohol i din verksamhet behöver förhålla dig till flera tillfälliga regler.

Den tillfälliga pandemilagen innebär att en rad branscher måste arbeta aktivt för att minska trängsel. På länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om hur du som driver en verksamhet påverkas av lagen.

Branscher och tillstånd

Beroende på vilken bransch du är verksam i finns det olika regler och tillstånd du behöver förhålla dig till. Vi hjälper dig att snabbare hitta det som är relevant för dig.

För ett antal tillstånd och anmälningar behöver du kontakta Stockholms stad. Kommunen utövar också tillsyn utifrån regler inom en del områden.