E-tjänster för tillstånd och regler

Du kan hantera sådant som gäller din verksamhet i ett antal e-tjänster. Du behöver bank-id för att använda en del av e-tjänsterna.

Livsmedelshantering

Anmäl klagomål på livsmedelsverksamhet

Här kan du lämna klagomål som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter.

Det kan till exempel handla om att mat förvaras för varmt, att information som lämnas om maten inte är sann eller att det är smutsigt i köket.

Anmäl ny livsmedelsverksamhet

Om du ska starta eller ta över en verksamhet som ska servera eller sälja matvaror direkt till konsumenter behöver du registrera din verksamhet hos miljöförvaltningen.

Anmäl livsmedelsanläggning för registrering

Livsmedelskontroll

Via Livsmedelsinspektioner kan du se alla granskningar som har gjorts på stadens restauranger, butiker och skolkök med mera. Du kan även se krav på åtgärder.

I e-tjänsten för serveringstillstånd kan du

  • ansöka om stadigvarande serveringstillstånd
  • ansöka om tillfälliga serveringstillstånd
  • ansöka om stadigvarande ändring i befintligt tillstånd eller bolag
  • ansöka om tillfällig förändring i befintligt tillstånd
  • uppdatera serveringsansvariga. 

Byggnation

Sök  lov eller gör en anmälan

Här kan du ansöka eller göra en anmälan för:

  • bygglov, rivningslov, marklov
  • bygglov för skylt, ljusanordning och vepa
  • förhandsbesked inför en ansökan om lov
  • anmälan för anmälningspliktiga åtgärder
  • anmälan för bygglovsbefriade åtgärder.

Logga in med personlig BankID och följ sedan de sju stegen. När ansökan är klar får du direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

Söker du bygglov genom ett företag krävs att företaget är registrerat i vårt kundregister. Varje person som ska söka lov ska vara kopplade till företaget och behöver personligt BankID för att logga in.

Registrera företag och behöriga användare: e-bygglov@stockholm.se

Stompunkter

I e-tjänsten kan du köpa information om Stockholm stads stompunkter i form av koordinatuppgifter och stompunktsbeskrivningar.

Geoarkivet

I e-tjänsten Geoarkivet finns uppgifter som kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av byggnader och anläggningar. 

Uppdaterad