E-tjänster för tillstånd och regler

Du kan hantera sådant som gäller din verksamhet i ett antal e-tjänster. Du behöver bank-id för att använda en del av e-tjänsterna.

Livsmedelshantering

Anmäl klagomål på livsmedelsverksamhet

Här kan du lämna klagomål som rör brister på butiker, restauranger, skolkök och andra livsmedelsverksamheter.

Det kan till exempel handla om att mat förvaras för varmt, att information som lämnas om maten inte är sann eller att det är smutsigt i köket.

Anmäl ny livsmedelsverksamhet

Om du ska starta eller ta över en verksamhet som ska servera eller sälja matvaror direkt till konsumenter behöver du registrera din verksamhet hos miljöförvaltningen.

Anmäl livsmedelsanläggning för registrering

Livsmedelskontroll

Via Livsmedelsinspektioner kan du se alla granskningar som har gjorts på stadens restauranger, butiker och skolkök med mera. Du kan även se krav på åtgärder.

I e-tjänsten för serveringstillstånd kan du

  • ansöka om stadigvarande serveringstillstånd
  • ansöka om stadigvarande ändring i befintligt tillstånd
  • uppdatera serveringsansvariga. 

Byggnation

Skyltlov

I e-tjänsten för att ansöka om skyltlov kan du

  • ansöka om skyltlov
  • följa ditt pågående ärende.

Geoarkivet

I e-tjänsten Geoarkivet finns uppgifter som kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av byggnader och anläggningar. 

Uppdaterad