Aktuellt

Nyheter

juni 2021

Den 1 juli sker en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling.

Nu kan du som invånare eller företagare söka bygglov och göra en anmälan digitalt via en ny e-tjänst. Du får direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

maj 2021

Avgiftsfri och prioriterad handläggning för uteserveringar under perioden 1 april till 31 december 2021.

april 2021

Företagen i Stockholm fortsätter att vara nöjda med den kommunala servicen. Detta trots ett svårt läge i den pågående pandemin.

mars 2021

Stockholms stads politiska majoritet presenterar insatser för att underlätta för stadens näringsliv med anledning av coronapandemin.

Vill du starta upp verksamheten igen under 2021 ska du meddela livsmedelskontrollen. Registreringar under 2021 kan göras utan kostnad.

februari 2021

Efter en tillsynsinsats har miljöförvaltningen upptäckt omfattande livsmedelsfusk i Årsta partihallar. Verksamheter som hanterar livsmedel ska följa reglerna i livsmedelslagstiftningen.

december 2020

Nu blir det enklare för konsert- och evenemangsverksamheter att arbeta med att minska störande buller. Staden har tagit fram en vägledning som ska underlätta för en levande stad och samtidigt ...

Stockholms stad har beslutat att förlänga möjligheten till gratis parkering för vårdpersonal till och med den 31 december 2021.

november 2020

Många företag som restauranger och hotell har drabbats hårt ekonomiskt i pandemins spår. Därför har Stockholms stad beslutat att betala tillbaka årets tillsynsavgifter för alkoholtillstånd.