Aktuellt

mars 2021

3 mars

Stockholms stads politiska majoritet presenterar insatser för att underlätta för stadens näringsliv med anledning av coronapandemin.

1 mars

Vill du starta upp verksamheten igen under 2021 ska du meddela livsmedelskontrollen. Registreringar under 2021 kan göras utan kostnad.

februari 2021

24 februari

Efter en tillsynsinsats har miljöförvaltningen upptäckt omfattande livsmedelsfusk i Årsta partihallar. Verksamheter som hanterar livsmedel ska följa reglerna i livsmedelslagstiftningen.

december 2020

17 december

Nu blir det enklare för konsert- och evenemangsverksamheter att arbeta med att minska störande buller. Staden har tagit fram en vägledning som ska underlätta för en levande stad och samtidigt ...

3 december

Stockholms stad har beslutat att förlänga möjligheten till gratis parkering för vårdpersonal till och med den 30 april 2021.

november 2020

27 november

Många företag som restauranger och hotell har drabbats hårt ekonomiskt i pandemins spår. Därför har Stockholms stad beslutat att betala tillbaka årets tillsynsavgifter för alkoholtillstånd.

10 november

Stockholms stad utför på uppdrag av Smittskydd Stockholm kontroller av att restauranger och kaféer följer Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer.

oktober 2020

14 oktober

Vill du ha hjälp med att starta företag? Ta del av tjänsten Starta eget Stockholm där du får information, nätverksmöjligheter och kostnadsfri affärsrådgivning under företagsstarten.

1 oktober

Känner du till byggnader i Stockholms stad med underspänd takkonstruktion? Stockholms stad söker tips på byggnader där konstruktionen används.

augusti 2020

3 augusti

Järvaområdet är planerat med trygghet i fokus. För att invånarna ska kunna röra sig tryggt till och från lekplatser, skolor, centrum och kollektivtrafik så korsar gång och cykelbanorna aldrig ...