Aktuellt

Nyheter

april 2022

Stockholms företagare ger staden ett fortsatt högt betyg i 2021 års servicemätning. Detta trots ett par år av utmaningar i spåren av pandemin.

mars 2022

Den 8 mars lanseras en ny version av e-tjänsten, Ansökan om bygglov och anmälan, med förbättrad funktionalitet. Syftet är att underlätta bygglovsprocessen för både privatpersoner och företagare.

januari 2022

Stockholms stads politiska majoritet förlänger insatser för att underlätta för stadens näringsliv med anledning av pandemin.

december 2021

Näringsidkare som ansöker om tidsbegränsat bygglov för uteserveringar är fortsatt prioriterade för att underlätta situationen för näringslivet under pandemin.

juni 2021

Den 1 juli sker en ändring av anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling.

Nu kan du som invånare eller företagare söka bygglov och göra en anmälan digitalt via en ny e-tjänst. Du får direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

april 2021

Företagen i Stockholm fortsätter att vara nöjda med den kommunala servicen. Detta trots ett svårt läge i den pågående pandemin.

mars 2021

Vill du starta upp verksamheten igen under 2021 ska du meddela livsmedelskontrollen. Registreringar under 2021 kan göras utan kostnad.

februari 2021

Efter en tillsynsinsats har miljöförvaltningen upptäckt omfattande livsmedelsfusk i Årsta partihallar. Verksamheter som hanterar livsmedel ska följa reglerna i livsmedelslagstiftningen.

december 2020

Nu blir det enklare för konsert- och evenemangsverksamheter att arbeta med att minska störande buller. Staden har tagit fram en vägledning som ska underlätta för en levande stad och samtidigt ...