Kyltorn måste anmälas

Publicerad:

Uppdaterad:

Kyltorn används bland annat till luftkonditionering. Sedan den 1 februari finns ny lagstiftning om att kyltorn måste anmälas.

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer.

Kyltorn är anmälningspliktiga

  • Från och med den 1 februari 2024 är det förbjudet att utan anmälan uppföra eller att använda ett kyltorn.
  • Kyltorn som redan var i drift den 1 februari 2024 ska anmälas senast den 31 december 2024.
  • Kyltorn som tagits i drift efter den 1 februari 2024 ska anmälas senast den 31 juli 2024.
  • Kyltorn som används i en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig behöver inte anmälas.