Kyltorn

Kyltorn används för att få bort överskottsvärme från en kylprocess. Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer.

Kyltorn är anmälningspliktiga

  • Sedan den 1 februari 2024 är det förbjudet att bygga nytt eller att använda kyltorn utan att anmäla det.
  • Kyltorn som redan var i drift den 1 februari 2024 ska anmälas senast den 31 december 2024.
  • Kyltorn som tagits i drift efter den 1 februari 2024 ska anmälas senast den 31 juli 2024.
  • Kyltorn som används i en verksamhet som redan är anmälnings- eller tillståndspliktig behöver inte anmälas.

Om anmälan gäller ett nytt kyltorn får du uppföra eller använda det tidigast 6 veckor efter anmälan.

Frågor och svar om anmälningsplikten för kyltorn, Folkhälsomyndighetens webbplats

Anmäl kyltorn

Miljösanktionsavgift

Från och med den 1 augusti 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du bygger ett nytt eller använder ett nytt kyltorn utan att ha anmält det.

Från den 31 december 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du använder ett befintligt kyltorn utan att ha anmält det.

Kyltorn kan sprida legionella

Kylvattnet i kyltorn håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av legionellabakterier. Det finns risk att bakterierna kan spridas långt via aerosoler som bildas i processen och smitta människor som andas in dem. 

Legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka. Det finns fall där utbrott av legionella har kunnat knytas till kyltorn.

Även om antalet dokumenterade fall är relativt få, kan ett utbrott drabba många. Ett av skälen till att anmälningsplikt införs är att underlätta smittspårning för kommunerna.

Läs även

Uppdaterad