Detaljplaner

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

När nya planer tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad.

Ansök om ändring av detaljplan

Du behöver ansöka om planändring när det du vill bygga inte är förenligt med detaljplanen för fastigheten.

Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras. Du ansöker om ändrade eller upphävda områdesbestämmelser på samma sätt som du ansöker om planändring.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Uppdaterad