Catering

Att starta catering ger såväl nybörjare som etablerade restauranger många möjligheter till att utöka sin verksamhet. Här finns information för dig som planerar att starta en catering-verksamhet om det ditt ansvar som livsmedelsföretagare.

Att starta en cateringfirma är en dröm för många. Allt fler företag men även privatpersoner väljer att beställa färdiglagad mat via catering till fester och evenemang. Med den ökade efterfrågan finns det stor potential och möjligheter för nya cateringverksamheter att etableras i Stockholm.

Du som vill starta ett cateringföretag i Stockholm behöver ofta också ha kontakt med andra myndigheter än Stockholms stad. 

På myndighetswebbplatsen verksamt.se finns en checklista för dig som vill starta ett cateringföretag eller andra typer av restauranger.

Tillstånd och regler: Catering (18)

Försäljning

Tillsyn av försäljning av folköl, tobak och elektroniska cigaretter
Stockholms stad gör regelbundet tillsyn vid försäljningsställen av folköl, tobak och elektroniska cigaretter.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Detaljplaner
Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Krav på livsmedelslokal och utrustning
Det måste gå att hålla en god hygien i en livsmedelslokal. Livsmedelslokalen och utrustningen måste vara anpassad efter verksamhetens storlek och den typ av livsmedelshantering som bedrivs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Servering av alkohol

Anmälningar och ändringar för gällande tillstånd
När du har serveringstillstånd för alkohol är du skyldig att meddela oss om förändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället.

Ansök om nytt serveringstillstånd för alkohol
För att sälja alkohol behöver du i de flesta fall ansöka om serveringstillstånd.

Coronaviruset: Tillfälliga regler för serveringstillstånd
Spridningen av coronaviruset gör att du som serverar alkohol i din verksamhet behöver förhålla dig till några tillfälliga regler.

Regler för alkoholservering
Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. När du har fått ditt serveringstillstånd behöver du följa lagar och regler som gäller.

Tillfällig servering av alkohol under en begränsad tid
Du behöver ett tillfälligt serveringstillstånd om du under en begränsad tid ska servera alkohol, till exempel vid en festival.

Servering av mat

Anmäl förändringar i livsmedelsverksamhet
Du behöver höra av dig till livsmedelskontrollen om något ändras i din verksamhet. Ska du sälja eller köpa en restaurang, bygga om, byta lokal eller sluta med verksamheten?

Anmäl livsmedelsanläggning för registrering
Ska du starta livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla den till livsmedelskontrollen för registrering eller till livsmedelsverket för godkännande.

Coronaviruset: Tillsyn av restauranger och kaféer
Du som arbetar med verksamhet där du serverar mat eller dryck till dina gäster ska följa de regler som finns för att hindra smittspridning av covid-19.

Hygien och egenkontroll för livsmedelshantering
Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras ska kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelsverksamhet i hemmet
Du får driva ett livsmedelsföretag i ditt hem om du kan driva verksamheten på ett hygieniskt sätt och följa reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Märkning och presentation
Reglerna om märkning och presentation omfattar såväl råvaror som färdiglagade livsmedel.

Tipsa livsmedelskontrollen
Fusk med livsmedel förekommer. Det är viktigt att vi på miljöförvaltningen får reda på om det är något vi borde kolla upp.

Uppdaterad