Tipsa livsmedelskontrollen

Fusk med livsmedel förekommer ibland. Det är viktigt att vi på miljöförvaltningen får reda på om det är något vi borde kolla upp.

Ibland kan du som jobbar i branschen få reda på saker som är svåra för allmänheten och myndigheterna att se. Det kan röra sig om ett företag som fuskar med märkningen eller har dålig hygien. När det rör sig om brott mot reglerna i livsmedelslagstiftningen hos företag som är verksamma i Stockholms stad är vi tacksamma om du tipsar miljöförvaltningen.

Vad vi behöver veta

Om du vill göra en anmälan eller lämna ett tips anonym är det viktigt att du lämnar tillräckligt med detaljerade uppgifter. Då kan vi göra en så bra utredning som möjligt.

Exempel på uppgifter som är bra för oss att veta:

  • Vad har du sett och varför bedömer du att detta är fel?
  • När och var såg du det som anmälan eller tipset gäller?
  • Sker det vid vissa tider eller dagar?
  • Sker det i vissa utrymmen, hur hittar vi dessa?
  • Är det speciella personer på företaget som utför detta?
  • Tror du att företaget fuskar medvetet och om ja – vad får dig att tro det?

Anmäl brister i livsmedelshantering

I e-tjänsten för att anmäla brister har du också möjlighet att bifoga bilder.

Du får vara anonym

Miljöförvaltningen går igenom alla klagomål och tips vi får in, även om anmälaren är anonym. I vissa fall startar vi en utredning direkt, i andra fall bedömer vi att det kan vänta tills nästa ordinarie kontroll av företaget.

Om du vill vara anonym måste du tänka på att alla handlingar som kommer till miljöförvaltningen omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte kan garantera din anonymitet om du anger ditt namn i anmälan eller skickar från en personlig e-postadress, även om du anger att du vill vara anonym. Det är möjligt att göra en anmälan via förvaltningens e-tjänster utan att uppge namn och kontaktuppgifter.

När du lämnat ditt klagomål får du reda på vilket diarienummer ärendet fått. Om du senare vill veta hur ärendet bedömdes, och vad som hände vid en eventuell utredning, kan du ringa oss och tala om vilket diarienummer det gäller.

E-tjänster 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid

Evenemang Gym

Vård och omsorg

Hemtjänst Äldreboenden

Uppdaterad