Märkning och presentation av livsmedel

Reglerna om märkning och presentation omfattar såväl råvaror som färdiglagade livsmedel. Reglerna ställer bland annat krav på märkning av förpackade livsmedel med ingrediensförteckning, datummärkning, förvaringsanvisning och nettovikt.

När livsmedel serveras eller saluhålls oförpackade gäller reglerna den presentation som finns på till exempel matsedeln, på skylt eller i annons.

Syftet med lagstiftningens krav på märkning och spårbarhet är att konsumenterna ska kunna känna sig säkra på vad det är för slags livsmedel vi köper och vilken kvalitet det har. Man ska känna sig trygg med att det som står i märkningen stämmer. Särskilt viktigt är detta för allergiker som måste kunna lita på uppgifterna om vad en livsmedelsprodukt innehåller.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du lära dig mer om information och märkning. 

Obligatorisk märkning på en förpackning 

Informationskrav när livsmedel inte är förpackade och/eller säljs över disk 

Regler vid försäljning av ekologiska livsmedel 

Allergimärkning

Näringsdeklaration 

Presentation på menyer och skyltar

En viktig del av miljöförvaltningens livsmedelskontroller är att se efter så att presentation av mat inte är felaktig eller vilseledande.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola
Förskolor Skolor

Handel
Apotek Bensinstationer Butiker Hälsokost Kiosker Livsmedelsgrossister och matmäklare

Livsmedel, hotell och restaurang
Catering Foodtruckar Hotell Kaféer Livsmedelsproducenter Restauranger

Vård och omsorg
Äldreboenden

Uppdaterad