En ljus parmesanost i sin förpackning. Foto: Johan Pontén
Foto: Johan Pontén

Märkning och presentation av livsmedel

Reglerna om märkning och presentation omfattar såväl råvaror som färdiglagade livsmedel. Reglerna innebär bland annat krav på att förpackade livsmedel ska märkas med ingrediensförteckning, datummärkning, förvaringsanvisning och nettovikt.

När livsmedel serveras eller säljs oförpackade gäller reglerna för den presentation som finns på till exempel matsedeln, på skylt eller i annons.

Syftet med lagstiftningens krav på märkning och spårbarhet är att konsumenterna ska kunna känna sig säkra på vad det är för slags livsmedel vi köper och vilken kvalitet det har. Man ska känna sig trygg med att det som står i märkningen stämmer. Särskilt viktigt är detta för allergiker som måste kunna lita på uppgifterna om vad en livsmedelsprodukt innehåller.

Presentation på menyer och skyltar

En viktig del av miljöförvaltningens livsmedelskontroller är att se efter så att presentation av mat inte är felaktig eller vilseledande.

Mer information

På Livsmedelsverkets webbplats finns mer om information och märkning. 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Vård och omsorg

Äldreboenden

Uppdaterad