Att tänka på vid livsmedelshantering för grossister, partihandlare och matmäklare

Spårbarhet, märkning och rätt temperatur är några viktiga saker att tänka på för den som köper och säljer livsmedel.

Som grossist eller partihandlare räknas den som inte tillverkar eller förpackar några egna livsmedel i sin verksamhet. 

Matmäklare kallas du som inte har något lager eller någon annan lokal där du hanterar eller förvarar livsmedel – utan endast dirigerar varor mellan andras lokaler. Observera att livsmedel inkluderar allt man äter och dricker, även vin, kosttillskott och godis.

Spårbara och rätt märkta livsmedel

De livsmedel du säljer ska vara spårbara, framåt och bakåt i kedjan. Vissa uppgifter ska alltid finnas på livsmedlets förpackning. Andra uppgifter kan finnas i en särskild handling som kan knytas till rätt vara. 

Livsmedelsverket: Obligatorisk information om livsmedelsmärkning

Rätt temperatur

Kyl- och fryslager där man förvarar kött och/eller fisk ska följa temperaturföreskrifterna i EG-förordning 853/2004.

Livsmedelsverket: Rätt temperatur under lagring och transport

Import och export

Importerade livsmedel som du säljer i Sverige ska vara säkra och följa märkningsreglerna. 

Livsmedelsverket: Allmän information om import och export av livsmedel

Livsmedelsverket: Checklista för import 

Om du importerar eller exporterar animaliska produkter ska du i vissa fall även uppfylla de särskilda kraven i EG-förordning 853/2004.

Registrering/godkännande

Din livsmedelsanläggning ska anmälas till Livsmedelskontrollen för registrering.

Anmäl livsmedelsanläggning för registrering

Om du säljer kött eller fisk till livsmedelsindustrin måste din verksamhet istället godkännas av livsmedelsverket. Ansökan om godkännande görs till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket

Det är huvudverksamheten som avgör om anläggningen ska godkännas eller registreras.

För matmäklare är livsmedelsanläggningen den plats varifrån du köper och säljer varorna. Kontoret kan till exempel vara i din bostad, om det är därifrån du driver företaget. Verksamheten ska registreras i den kommun där kontoret ligger. 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Livsmedelsgrossister och matmäklare

Uppdaterad