Anmäl livsmedelsanläggning för registrering

Ska du starta livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla den för registrering till livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen eller till Livsmedelsverket för godkännande.

De allra flesta verksamheter:

  • restauranger och serveringar
  • butiker
  • kiosker
  • skolkök
  • lager och bagerier
  • med flera

som säljer eller serverar livsmedel måste vara registrerade hos miljöförvaltningen. 

Det gäller:

  • enskilda firmor
  • kommunala verksamheter
  • föreningsdriven verksamhet
  • andra organisationsformer. 

Verksamheter som inte hanterar livsmedel fysiskt, till exempel huvudkontor och matmäklare, omfattas också av kravet på registrering.

Tillfälliga livsmedelsverksamheter ska registreras om de inte är mycket enkla eller pågår under en mycket begränsad tidsperiod, se vidare under:

Anmälan

Du måste anmäla verksamheten till miljöförvaltningen minst två veckor innan den ska starta. Även om du inte fått något beslut från miljöförvaltningen får du får starta verksamheten två veckor efter att anmälan lämnats in.

Är du osäker på om din verksamhet kommer att bli av, till exempel om väntar på andra tillstånd, utskänkningstillstånd (alkoholservering) eller liknande, eller en upphandling av exempelvis hemtjänstverksamhet ska du vänta med att anmäla den. 

När miljöförvaltningen får in en anmälan registrerar vi verksamheten och du som anmält får ett beslut om registreringen och en faktura på anmälningsavgiften.

Verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter ska inte registreras hos miljöförvaltningen. De ska istället godkännas av Livsmedelsverket.

Du bryter mot lagen om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den för registrering hos miljöförvaltningen eller utan att ha fått ett godkännande från Livsmedelsverket (när det krävs).

Detta gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolagsombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift.

Om du startar din verksamhet och inte anmäler det riskerar du att få betala en sanktionsavgift på upp till 75 000 kronor. Detta är en särskild avgift som regleras enligt livsmedelslagen. Även om du glömt anmäla verksamheten riskerar du att få betala avgiften.

Skicka in anmälan och verksamhetsbeskrivning till miljöförvaltningen. Använd i första hand e-tjänsten. 

Anmäl via e-tjänsten

Anmäl din verksamhet för registrering hos livsmedelskontrollen via e-tjänsten.

Registrera livsmedelsverksamhet

Hemtjänst och gruppboenden

Ditt hemtjänstföretag är ett livsmedelsföretag i lagens mening om ni transporterar livsmedel i organiserad form, eller har lokaler där maten förvaras. Till exempel där ni mellanlagrar matlådor.

Miljöförvaltningen bedömer däremot inte att du har ett livsmedelsföretag om hemtjänstpersonalen transporterar mat i samband med att de hjälper brukarna med annat. Livsmedelslagstiftningen styr inte heller hur man hanterar mat i enskilda hem.

Personer som får hemtjänst kan få sin mat på olika sätt. Ibland lagar personalen mat, ibland transporterar de färdiga matlådor. Du som företagare ska tänka igenom vilka risker som kan finnas med de moment som utförs, och hur man kan förebygga riskerna.

Registrering

Anmäl varje lokal som ditt hemtjänstföretag använder för att förvara eller omlasta livsmedel för registrering. Varje lokal ska alltså registreras som en egen livsmedelsanläggning.

Har ditt företag inga lokaler där ni förvarar eller omlastar livsmedel? Då ska du anmäla platsen eller platserna som transporterna utgår från för registrering.

Har företaget flera lokaler där livsmedel förvaras, eller flera platser som mattransporter utgår från, ska varje sådan plats vara registrerad som en livsmedelsanläggning.

Vid registrering anger du verksamhetsområde ”distribution”.

Gruppboenden och liknande verksamheter

Reglerna gäller även gruppboenden och liknande verksamheter, men bara om omsorgsverksamheten tillhandahåller livsmedel, det vill säga köper in, transporterar, förvarar eller tillagar livsmedel.

Detta gäller till exempel hemtjänst där företaget köper in och transporterar matlådor till gruppboenden där måltider ingår i företagets tjänst.

Reglerna gäller inte om omsorgsföretaget endast hjälper enskilda personer att handla råvaror och laga mat. Det är då de enskilda personerna själva som ansvarar för att välja, transportera, förvara och tillaga varorna (även om de behöver hjälp).

Blanketter

Du kan också använda blankett för anmälan.

Anmälan för registrering (pdf)

Bifoga verksamhetsbeskrivning

Om du anmäler via blankett ska du även bifoga en beskrivning av verksamheten. Välj blankett för verksamhetsbeskrivning efter den huvudsakliga verksamheten i anläggningen.

Välj denna blankett för livsmedelsbutik eller en annan verksamhet som huvudsakligen ska sälja livsmedel.

Verksamhetsbeskrivning försäljning av livsmedel (pdf)

Välj denna blankett för till exempel restaurang, café, skol- eller förskolekök eller take away.

Verksamhetsbeskrivning servering av livsmedel (pdf)

Välj denna blankett om företaget ska sälja livsmedel till andra livsmedelsföretag utan att tillverka eller förpacka varorna. Samma blankett gäller för transport, lager och liknande.

Verksamhetsbeskrivning distribution av livsmedel (pdf)

Välj denna blankett om du ska tillverka eller förpacka livsmedel som ska säljas vidare till andra livsmedelsanläggningar.

Verksamhetsbeskrivning tillverkning och förpackning (pdf)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Kultur, nöje och fritid

Gym

Vård och omsorg

Hemtjänst Äldreboenden

Uppdaterad