Nattklubbar och livescener

Stockholms stad välkomnar ett rikt kulturliv. En naturlig del av det är publik- och nöjeslivsorienterade verksamheter som är öppna kvälls- och nattetid.

I nattlivet ingår till exempel musikbarer, nattklubbar och livescener. Denna typ av verksamhet kräver ofta någon form av tillstånd som du kan behöva söka hos olika myndigheter.

I Stockholm anordnas många konserter, föreställningar, nattklubbar och andra former av kvälls- och nattlivskultur året om. De gör staden attraktiv för både invånare och besökare.

Som arrangör finns en del att tänka på, och du måste säkerställa att din verksamhet är trygg och säker för besökare och personal. Vilka tillstånd som är aktuella och var du ska ansöka beror på vilken sorts verksamhet du driver.

Du kan du också behöva ha kontakt med andra myndigheter än Stockholms stad.

Tillstånd och regler: Nattklubbar och livescener (9)

Lokal och fastigheter

Avfall
Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för att företag och verksamheter i Stockholm kan göra sig av med hushållssopor. Här finner du kort information om farligt avfall och rivningsavfall.

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Köldmedier
Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Varje år måste du kontrollera din utrustning och rapportera in resultatet.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Buller från verksamheter
Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Servering av alkohol

Ansök om nytt serveringstillstånd för alkohol
För att sälja alkohol behöver du i de flesta fall ansöka om serveringstillstånd. Under 2022 tas inga avgifter ut för ansökan om serveringstillstånd med anledning av coronaviruset.

Servering av mat och hantering av livsmedel

Anmäl förändringar i livsmedelsverksamhet
Om något ändras i din verksamhet behöver du anmäla det till livsmedelskontrollen eller ansöka hos Livsmedelsverket för godkännande. Det gäller exempelvis om du säljer eller köper en restaurang, ...

Anmäl livsmedelsanläggning för registrering
Ska du starta livsmedelsverksamhet? Då ska du först anmäla den för registrering till livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen eller till Livsmedelsverket för godkännande.

Hygien och egenkontroll för livsmedelshantering
Du som har en verksamhet där livsmedel hanteras ska kontrollera att din verksamhet följer reglerna i livsmedelslagstiftningen.

Uppdaterad