Affischera på offentlig plats

I Stockholms stad kan du affischera gratis på vissa bestämda ytor och mot en avgift på bokningsbara affischplatser eller digitalt.

Kultur och nöjen är en del i en levande och attraktiv huvudstad. Stockholms stad vill minska den olagliga affischeringen som bidrar till nedskräpningen. Vi hoppas att du som är arrangör också bidrar till en ren och snygg stadsbild.

Affischera gratis

För att göra det lättare att nå ut med kultur- och evenemangsinformation i det offentliga rummet har Stockholms stad ett antal friaffischeringsytor där du kan affischera gratis. 

Tänk på att bara affischera på den avsedda ytan. Alla affischer utanför betraktas som skadegörelse och polisanmäls.

Friaffischeringsytor på karta

Metalltavlor med en sida

På de metalltavlor som finns i City får du affischera gratis.

Anslagstavlor

Du som hör till en förening eller ideell organisationer kan även affischera på anslagstavlor som finns i flera stadsdelar.

Affischera mot avgift

Du kan mot avgift boka affischplats på olika ytor och i olika format i Stockholm. 

Stadsklockorna

Du kan boka affischplats för kultur- och evenemangsinformation på någon av stadens stadsklockor genom Visualart. Stadsklockorna är affischtavlor med en klockan ovanpå. 

Boka affischplats på stadsklocka hos Visualart

Kulturtavlorna

Kulturtavlorna är dubbelsida affischplatser som är monterade på lyktstolpar i staden. Kulturtavlorna är endast avsedda för kultur- och evenemangsinformation. Du bokar affischplats på stadens kulturtavlor genom Kulturreklam.

Boka reklamplats på kulturtavla hos Kulturreklam

Evenemangsbanér

Evenemangsbanér är textilytor med reklam på som finns placerade på lyktstolpar i Stockholms innerstad. Evenemangsbanér är främst avsedda för större publika evenemang i Stockholm och stadens närmaste omgivning. Du bokar evenemangsbanér hos Kulturreklam.

Boka evenemangsbanér hos Kulturreklam

Affischeringsplatser för cirkus och evenemang

Cirkusaffischeringsplatser är platser som Stockholms stad anvisat och som
av tradition används av cirkusarna. De kan även användas för andra evenemang. Du behöver söka tillstånd av polisen innan du affischerar på dessa platser.

Polisens webbplats

Villkor för affischering på offentlig plats i hela Stockholms innerstad (pdf, 84 kB, nytt fönster)

Villkor för affischering på offentlig plats på Södermalm (pdf, 87 kB, nytt fönster)

Villkor för affischering på offentlig plats i Stockholms ytterstad (pdf, 59 kB, nytt fönster)

Affischera och annonsera digitalt

Gör Europas miljöhuvudstad 2010 ännu grönare – affischera och annonsera digitalt.

Annonsera digitalt på Posterns webbplats. Postern är en klimatsmart organisation för kultur- och evenemangsinformation.

Posterns webbplats

Annonsera kulturaktiviteter för barn och unga på Kulans webbplats.

Kulans webbplats – Stockholms fria kulturliv samlat

Visit Stockholm är stadens officiella besöksguide för evenemang. De tar emot tips och infomerar om evenemang i både tryckt och digitalt format.

Tipsa Visit Stockholm om evenemang

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola
Skolor

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Övriga verksamheter
Ideella föreningar

Uppdaterad