Använda skyltar på offentlig plats

I Stockholms stad är inga typer trottoarskyltar som placeras på offentlig plats tillåtna, förutom så kallade överdagenskyltar. För att få sätta upp en överdagenskylt behöver du söka polistillstånd.

Det är inte tillåtet att ställa skyltar på stadens mark utan ett godkänt polistillstånd. Skyltar utanför kaféer och restauranger försvårar framkomligheten på trottoarer och andra gångytor, och kan öka risken för snubblingsolyckor

Ej tillåtna skyltar

Förutom överdagenskyltar tillåts inga typer av skyltar som placeras på trottoaren utanför till exempel en butik, ett kafé eller en restaurang i Stockholm stad.

Ej tillåtna trottoarskyltar som det inte utfärdas polistillstånd för är bland annat

 • trottoarpratare
 • vippskyltar
 • gatupratare
 • menyskyltar.

Överdagenskylt

En överdagenskylt är anpassad för att förenkla framkomligheten för alla som rör sig på stadens trottoarer och gågator.

 

Skylten placeras med fästen direkt på fasaden och får vara framme när din lokal är öppen, när verksamheten är stängd ska du ta in överdagenskylten. Tänk på att det krävs ett polistillstånd för att ställa ut en överdagenskylt.

 

Här är några riktlinjer för hur skylten får se ut:

 • Rundade ytterhörn – för att minska risken för skador vid passage.
 • Justerbara ben – för att skylten ska kunna ställas rakt samt direkt emot husvägg.
 • Infästning – för att hindra att skylten välter ska den vara fäst i fasaden.
 • Färg – rekommenderad färg är grön NCS 8010-G10Y. Andra färger behöver du stämma av med trafikkontoret.
 • Belysning – om skylten har belysning får den inte vara bländande.
 • Reflexer – gula reflexer som sätts på det utstickande hörnet. Tre reflexer placeras 32 cm respektive 152 cm ovanför marken.
 • Avstånd mellan mark och underkant – får max vara 7,5 cm så att synskadade kan känna av skylten med petkäpp.

Skissexempel på överdagenskylt (pdf)

 

För ytterligare instruktioner om hur överdagenskylten får se ut, så följer en bilaga med villkor med polistillståndet. 

Villkor för användning av offentlig plats

Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats. 

Villkoren ser olika ut beroende på vad du ansökt om att använda platsen till, men de kan innehålla bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera.

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar inte ut någon upplåtelseavgift för överdagenskyltar.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas för antal dagar baserat på:

 • A-zon – 2 543 kronor per kvadratmeter och år 
 • B-zon – 1 720 kronor per kvadratmeter och år 
 • C-zon – 1 373 kronor per kvadratmeter och år 
 • D-zon – 692 kronor per kvadratmeter och år  

Efter att du fått polistillstånd skickar vi en räkning på den yta och det antal dagar som tillståndet gäller.

Avgiften tillbaka om vi kräver att du tar bort uteserveringen

Vid gatuarbeten och liknande kan du bli tvungen att ta bort din uteservering en tid. Då kan du få tillbaka avgiften för den tiden.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Hygienverksamheter

Fotvård Frisör

Kultur, nöje och fritid

Gym

Livsmedel, hotell och restaurang

Kaféer Restauranger

Vård och omsorg

Tandläkare

Uppdaterad