Ställa upp en mobilkran på offentlig plats

Ska du ställa upp ett fristående motorredskap måste du söka polistillstånd.

Uppställning av fristående motorredskap är till exempel

 • mobilkranar
 • skyliftar
 • saxliftar
 • filminspelningsbussar
 • andra specialfordon.

Du behöver polistillstånd för att ställa upp ett fristående motorredskap på offentlig plats, om du inte bara ska parkera. Kom ihåg att fordon som väger mer än 34 ton alltid behöver polistillstånd.

Ett undantag från regeln är om du använder platsen tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Då behöver du inte söka polistillstånd.

Undantaget gäller inte alla situationer. Du måste ändå söka polistillstånd om din verksamhet uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

 • Lyft sker över gång- eller cykelbana.
 • Fordonet eller redskapet väger mer än 34 ton.
 • Fordonet är bredare än 2,6 meter och/eller längre än 12 meter.
 • Fordonet står mer än 3 meter utanför trottoarkanten.
 • Stödbenen skjuts ut från utgångsläget (= läge under körning).
 • Stödbenstrycket är mer än 7 ton på någon av stödbenstassarna.
 • Du behöver använda till exempel gångbana eller parkmark eller stå på bro, kaj eller i Gamla stan.

Ring polisen och fråga om du är osäker på om du behöver polistillstånd eller inte.

Ansökan om polistillstånd för uppställning av mobilkran (pdf)

Färd- och parkeringstillstånd för tunga, långa och breda fordon

Utöver polistillstånd kan du även behöva färd- och parkeringstillstånd för fordon som väger över 3,5 ton, är längre än 12 meter eller bredare än 3,5 meter. Tillstånden gäller för att köra, stanna eller parkera på platser där det annars är förbjudet. Du söker tillstånden hos trafikkontoret i Stockholms stad.

Du kan behöva en trafikanordningsplan

För upplåtelser som har stor påverkan på trafiken vill staden ha en trafikanordningsplan av dig som söker polistillstånd.

Trafikanordningsplanen – TA-planen – innehåller fakta om hur kranen och arbetsområdet ska märkas ut. När det gäller mobilkranar är det vanligt att de har stor påverkan på trafiken och framkomligheten.

Använda offentlig plats för byggverksamhet

Att ställa ut mobilkranar och liknande är vanligt vid byggverksamhet. För att använda offentlig plats för just byggverksamhet behöver du söka polistillstånd. 

Villkor för användning av offentlig plats

Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats. 

Villkoren ser olika ut beroende på vad du ansökt om att använda platsen till, men de kan innehålla bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera.

Avgift

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Zonavgifter

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Upp till 5 dygn:
A–D-zon – 1 058 kronor styck


6–14 dygn:

 • A–B-zon – 539 kronor per dygn
 • C–D-zon – 417 kronor per dygn

Över 14 dygn:

 • A-zon – 4 313 kronor per kvadratmeter och år
 • B-zon – 2 462 kronor per kvadratmeter och år
 • C–D-zon – 1 241 kronor per kvadratmeter och år
 • Minimiavgift över 14 dygn – 3 753 kronor

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Uppdaterad