Anordna marknad på offentlig plats

Om du vill anordna en marknad på offentlig plats behöver du polistillstånd. Med marknad menas allt från större marknader till loppmarknader. Varje stånd får max vara 16 kvadratmeter.

Julmarknader får starta lördagen helgen innan första advent (8 dagar innan första advent) och får pågå till och med 24 december. Platsen ska tömmas direkt efter julhelgen.

Villkor vid användning av offentlig plats för försäljning (pdf, 82 kB, nytt fönster)

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

Avgiftszoner för användning av offentlig plats

700 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgiften beräknas enligt nedan:

  • A-zon – 44 kronor per kvadratmeter och dygn
  • B- zon – 35 kronor per kvadratmeter och dygn
  • C- zon – 25 kronor per kvadratmeter och dygn
  • D- zon – 20 kronor per kvadratmeter och dygn

Om polistillståndet gäller för helt dygn tas hela avgiften. Om polistillståndet gäller halvt dygn halveras avgiften.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Livsmedelsgrossister och matmäklare

Kultur, nöje och fritid
Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang
Livsmedelsproducenter

Övriga verksamheter
Ideella föreningar Övriga företag och organisationer

Uppdaterad