Anordna marknad på offentlig plats

Om du vill anordna en marknad på offentlig plats behöver du polistillstånd. Med marknad menas allt från större marknader till loppmarknader. Varje stånd får max vara 16 kvadratmeter.

Julmarknader får starta lördagen helgen innan första advent (8 dagar innan första advent) och får pågå till och med 24 december. Platsen ska tömmas direkt efter julhelgen.

Ansökan om polistillstånd

För att anordna en marknad på offentlig plats behöver du ett polistillstånd. Du ansöker om tillståndet på polisens webbplats.

Villkor för användning av offentlig plats

Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats. 

Villkoren ser olika ut beroende på vad du ansökt om att använda platsen till, men de kan innehålla bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera.

Tillfällig el på offentlig plats

Behöver du tillfällig el när du använder en offentlig plats? Då bör du redan när du börjar din planering kontakta elnätsföretaget Ellevio. Det är Ellevio och inte Stockholms stad som tillhandahåller tillfällig el. Du kan läsa mer och göra en ansökan på Ellevios hemsida.

Avgift

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Zonavgifter

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

Zon A: 9 kronor/m2 och dygn
Zon B: 7 kronor/m2 och dygn
Zon C: 5 kronor/m2 och dygn
Zon D: 3 kronor/m2 och dygn
Minimiavgift: 200 kronor

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Kultur, nöje och fritid

Evenemang

Livsmedel, hotell och restaurang

Livsmedelsproducenter

Uppdaterad