Tillstånd för julbelysning på och över offentlig plats

I Stockholms stad får du inte placera julbelysning varken i träd, på stolpar, över gatan eller liknande platser utan att staden har gett sitt tillstånd.

Tillstånd för julbelysning över offentlig plats

Om du önskar ansöka om tillstånd för att placera julbelysning som placeras hängde över offentlig plats ska din förfrågan inkomma till trafikkontoret senast den 1 oktober, cirka 2 månader innan avsedd upphängning.

Tillstånd för julbelysning kan endast ges mellan 15 oktober–15 mars.

I din ansökan behöver du skicka med en tydlig beskrivning om vad du vill sätta upp, var du avser placera belysningen, hur du kommer att koppla in belysningen på el-nätet samt utförande för uppsättningen.

Om du får tillåtelse att sätta upp julbelysning kommer det att även ställas vissa villkor då du är ansvarig för både det som sätts upp samt att platsen där belysningen placeras på inte tar skada. Du kan även behöva söka en trafikanordningsplan, färddispens och polistillstånd för container, lyftkran och liknande som används vid etableringen, dessa tillstånd medför en avgift.

Tillstånd för julbelysning på offentlig plats

Vill du placera utsmyckning på offentliga plats ska du ansöka om polistillstånd.

Uppdaterad