Exponera varor utanför butik på offentlig plats

Varuskyltning kallas det om du vill visa upp varor utanför din butik. Innan du ställer ut dina varor behöver du söka polistillstånd. Polistillståndet ska omfatta allt du ställer dit under den tid du använder platsen.

Varuskyltningen ska vara placerad direkt mot lokalens fasad under butikens öppettider. Du behöver ta in varuskyltningen när butiken är stängd och vid vinterväglag.

Du behöver se till att

  • varuskyltningens kortsidor ska vara tydligt och stabilt avgränsade
  • varuskyltningen är lätt att upptäcka för en person som har
    svårt att se
  • inte göra ingrepp i marken, till exempel sätta fast varuskyltningen med skruv i trottoarens beläggning.

Trafikkontoret bedömer din ansökan med hänsyn till framkomlighet och tillgänglighet för de som ska passera förbi.

Villkor vid användning av offentlig plats för varuskyltning (pdf, 73 kB, nytt fönster)

Avgifter för att använda offentlig plats

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

Avgiftszoner för användning av offentlig plats

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Avgift beräknas enligt:

  • A-zon – 620 kronor per kvadratmeter och år 
  • B- zon – 496 kronor per kvadratmeter och år 
  • C- zon – 310 kronor per kvadratmeter och år 
  • D- zon – 248 kronor per kvadratmeter och år 

Lättnader för dig som arbetar med försäljning

På grund av den aktuella situationen med coronaviruset ger staden anstånd med betalning av fakturor för dig som arbetar med försäljning på allmän plats. Det betyder att du kan välja att betala efter att förfallodatumet på fakturan har passerat.

Om du inte vill använda platsen du har tillstånd för under perioden april-juni kan du även pausa ditt tillstånd. Då behöver du inte betala för platsen och du behöver inte heller återkalla ditt tillstånd.

Vill du få anstånd eller pausa ditt tillstånd ska du skicka ett mejl till trafikkontoret med:

  • Ditt personnummer eller organisationsnummer

E-post: ekonomi.upplatelser.tk@stockholm.se

Stockholms stad följer utvecklingen noga och kan komma att vidta ytterligare åtgärder för att underlätta för dig som arbetar med försäljning om situationen fortsätter vara svår.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Handel
Apotek Butiker Hälsokost Kiosker

Hygienverksamheter
Fotvård Frisör

Kultur, nöje och fritid
Gym

Livsmedel, hotell och restaurang
Kaféer

Uppdaterad