Exponera varor på offentlig plats utanför butik

Varuskyltning kallas det om du vill visa upp varor utanför din butik. Innan du ställer ut dina varor behöver du söka polistillstånd. Polistillståndet ska omfatta allt du ställer dit under den tid du använder platsen.

Varuskyltningen ska vara placerad direkt mot lokalens fasad under butikens öppettider. Du behöver ta in varuskyltningen när butiken är stängd och vid vinterväglag.

Du behöver se till att

  • varuskyltningens kortsidor ska vara tydligt och stabilt avgränsade
  • varuskyltningen är lätt att upptäcka för en person som har
    svårt att se
  • inte göra ingrepp i marken, till exempel sätta fast varuskyltningen med skruv i trottoarens beläggning.

Trafikkontoret bedömer din ansökan med hänsyn till framkomlighet och tillgänglighet för de som ska passera förbi.

Villkor för användning av offentlig plats

Blir din ansökan godkänd utfärdar polisen ett polistillstånd. Till polistillståndet följer en bilaga med villkor och regler för att använda offentlig plats. 

Villkoren ser olika ut beroende på vad du ansökt om att använda platsen till, men de kan innehålla bestämmelser om etableringens utformning, säkerhet, städning, transporter, återställning med mera.

Avgifter för marknad

Polisen tar en administrationsavgift per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Stockholms stad tar ut en avgift för nyttjandet av den offentliga platsen. Avgiften tas ut med stöd av avgiftslagen (1957:259) och enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

Zonavgifter för marknad

Vilken avgift du ska betala beror på vilken zon platsen finns i. Du kan se vilken zon en plats tillhör i kartan för zonindelning för avgifter.

Avgiftszoner för användning av offentlig plats

Zon A: 9 kr/m2 och dygn
Zon B: 7 kr/m2 och dygn
Zon C: 5 kr/m2 och dygn
Zon D: 3 kr/m2 och dygn
Minimiavgift: 200 kr

Med ett godkänt polistillstånd är det helt avgiftsfritt för skolklasser och barn-ungdomsföreningar samt hjälpverksamhet med 90-konto att bedriva marknad på staden fastställda platser.

870 kronor per ansökan oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

  • A-zon – 620 kronor per kvadratmeter och år 
  • B-zon – 496 kronor per kvadratmeter och år 
  • C-zon – 310 kronor per kvadratmeter och år 
  • D-zon – 248 kronor per kvadratmeter och år 

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Hygienverksamheter

Fotvård Frisör

Kultur, nöje och fritid

Gym

Livsmedel, hotell och restaurang

Kaféer

Uppdaterad