Fotvård

Som verksamhetsutövare som arbetar med fotvård har du ett ansvar att följa vissa regler och göra egenkontroller för att begränsa riskerna som kan uppstå i arbetet. Här kan du läsa om de krav som ställs på fotvårdskliniker som är anmälningspliktiga.

Professionell fotvård utförs av fotterapeuter som jobbar på vårdcentraler eller har egna kliniker. Branschen förväntas växa i samband med att fler blir äldre och behovet av fotvård ökar. Den största kundgruppen är i dagsläget äldre personer men i takt med att trenden kring hälsa och friskvård växer har även intresset hos yngre personer ökat på senare tid.

Du som ska starta fotklinik där allmänheten erbjuds en hygienisk behandling behöver följa de regler som gäller för verksamheten.

Tillstånd och regler: Fotvård (11)

Använda offentlig plats

Använda skyltar på offentlig plats
I Stockholms stad är inga typer trottoarskyltar som placeras på offentlig plats tillåtna, förutom så kallade överdagenskyltar. För att få sätta upp en överdagenskylt behöver du söka polistillstånd.

Exponera varor på offentlig plats utanför butik
Varuskyltning kallas det om du vill visa upp varor utanför din butik. Innan du ställer ut dina varor behöver du söka polistillstånd.

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Hygienverksamheter

Fotvård
All fotvård där man använder stickande eller skärande instrument, även pedikyr, ska anmälas till miljöförvaltningen.

Manikyr och pedikyr
Manikyr och pedikyr är två hygienverksamheter som miljöförvaltningen har tillsynsansvar för. Om du använder skärande instrument som skalpeller och credoblad är din verksamhet anmälningspliktig.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Kosmetiska och hygieniska produkter
Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används utvärtes eller i munnen för rengöring eller parfymering, till exempel hudkrämer, tvål och deodoranter.

Miljötaxa
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Uppdaterad