Hudvård

Är du intresserad av hudvård och vill starta eget? Beroende på vad för typ av behandling du vill erbjuda, är det bra att vara informerad om de regler och krav som ställs på yrkesmässiga hygieniska verksamheter.

Hudvårdsbranschen visar på en fortsatt uppgång och prognoserna för framtiden är goda. Fler och fler människor börjar få upp ögonen för hudvård. Det finns idag ett stort utbud av hudvårdsprodukter och nya trender introduceras allt snabbare i samband med det växande intresset för hudvård och hälsa.

Tillstånd och regler: Hudvård (9)

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Hygienverksamheter

Hudvårdsbehandlingar
Alla behandlingar där man använder stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga till miljöförvaltningen, till exempel microneedling och användning av lansetter.

Tatuerare, kosmetiska tatuerare och piercare
Traditionella tatuerare och kosmetiska tatuerare (inklusive microblading) behöver anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Kosmetiska och hygieniska produkter
Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används utvärtes eller i munnen för rengöring eller parfymering, till exempel hudkrämer, tvål och deodoranter.

Miljötaxa
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Uppdaterad