Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Grundregeln är att en nybyggnad, tillbyggnad eller ändrad användning av en lokal eller fastighet kräver bygglov. På sidorna om bygglov kan du se vad som gäller för det du vill göra och hur du ansöker.

Vanliga frågor för verksamheter

För företag och organisationer som har lokaler är det några bygglovsfrågor som är extra relevanta.

Sök lov eller gör en anmälan i e-tjänst

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att söka bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller anmäla åtgärder.

Du som har sökt lov eller anmält en åtgärd i e-tjänsten kan komplettera ditt ärende direkt i e-tjänsten.

Uppdaterad