Manikyr och pedikyr

När man startar en nagelsalong är det mycket man ska fundera på och ta hänsyn till. För att underlätta för dig har vi samlat information om de tillstånd och kontroller som kan behövas.

Skönhetsbranschen har visat en mycket bra tillväxt på senare år med ökad lönsamhet inte minst när det gäller nagelvård. Branschen blir allt större och många väljer att öppna eget. Att göra naglarna har blivit en naturlig del av kvinnors skönhetsvård samtidigt som det blir allt vanligare att lägga pengar och tid på skönhetsvård.

Tillstånd och regler: Manikyr och pedikyr (10)

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Hygienverksamheter

Fotvård
All fotvård där man använder stickande eller skärande instrument, även pedikyr, ska anmälas till miljöförvaltningen.

Hudvårdsbehandlingar
Alla behandlingar där man använder stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga till miljöförvaltningen, till exempel microneedling och användning av lansetter.

Manikyr och pedikyr
Manikyr och pedikyr är två hygienverksamheter som miljöförvaltningen har tillsynsansvar för. Om du använder skärande instrument som skalpeller och credoblad är din verksamhet anmälningspliktig.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Kosmetiska och hygieniska produkter
Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används utvärtes eller i munnen för rengöring eller parfymering, till exempel hudkrämer, tvål och deodoranter.

Miljötaxa
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Uppdaterad