Piercing

Verksamheter som erbjuder yrkesmässig hygienisk behandling såsom piercing omfattas av vissa regler och krav som ska förebygga hälsorisker. Här hittar du mer information om vilka krav som gäller för dig som arbetar med piercing.

Det blir allt vanligare att människor piercar och tatuerar sig. Piercingar erbjuds oftast i salong som en del av verksamhetens utbud. Oavsett om du vill driva din verksamhet i den enklaste formen eller om du vill investera i den dyraste utrustningen, ställs det vissa krav på hur utrustning, hygien och sterilisering ska hanteras.

Tillstånd och regler: Piercing (8)

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Hygienverksamheter

Tatuerare, kosmetiska tatuerare och piercare
Traditionella tatuerare och kosmetiska tatuerare (inklusive microblading) behöver anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Kosmetiska och hygieniska produkter
Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används utvärtes eller i munnen för rengöring eller parfymering, till exempel hudkrämer, tvål och deodoranter.

Miljötaxa
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöförvaltningens uppgift är att genom tillsyn kontrollera att lagstiftningen följs.

Uppdaterad