Kartor och geodata

Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Kartor och geodata över Stockholms stad håller hög kvalitet. De uppdateras löpande, är fullständiga och har låg lägesosäkerhet.

  • Underlag för situationsplan för bygglovshandlingar
  • Nybyggnadskarta för bygglovshandlingar
  • Geodata för projektering och inventering
  • Översiktskartor
  • Specialkartor
  • 3D-modeller
  • Inmätta stompunkter
  • Utstakning för bygglovshandlingar
  • Lägeskontroll för bygglovshandlingar
  • Markering av fastighetsgränser

Uppdaterad