Miljö i förskola, öppen förskola, skola och fritidshem

Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola eller barnomsorg ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. På den här sidan finns information om anmälan, avgifter och hur du gör för att få en bra inomhusmiljö i din verksamhet.

Många barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet. En bra inomhusmiljö är nödvändig för att underlätta för allergiker och viktig för att förebygga besvär hos alla. Fuktskador, radon, dålig ventilation och felaktig eller undermålig städning är exempel på några av de riskfaktorer som måste kontrolleras. 

Anmälningspliktig verksamhet

Förskolor, öppna förskolor, skolor och fritidshem är anmälningspliktig verksamhet. Miljöförvaltningen har tillsyn på er verksamhet och tar ut en fast årlig avgift för det.

Om verksamheten flyttar eller utökas

Anmäl till miljöförvaltningen om verksamheten:

  • flyttar,
  • evakueras,
  • utökas med nya lokaler på samma eller annan adress.

Även ett ägarbyte där du tar över en befintlig skola eller förskola ska anmälas till miljöförvaltningen.

Använd samma blankett som vid anmälan.

Beslut och inspektion

När vi har granskat din anmälan utför vi en inspektion. Om allt är ok kommer du att få ett beslut om att vi lämnar din anmälan utan vidare åtgärder. Om det finns allvarliga brister kommer miljöförvaltningen att följa upp detta i ett separat ärende.

Anmäl inom sex veckor

Din anmälan ska vara hos miljöförvaltningen senast sex veckor innan du startar din verksamhet. 

Blankett – Anmälan om förskola, öppen förskola, skola, fritidshem (pdf)

En broschyr om miljö och hälsa

Här har vi samlat det viktigaste om hur miljöbalken och andra lagar styr verksamhetens utformning. 

Miljö och hälsa i förskolor, skolor och fritidshem (pdf)

Avgifter

Vid anmälan skickar vi en faktura på anmälningsavgiften, som ska betalas inom 30 dagar. Miljöförvaltningen har tillsyn över förskolor, skolor och fritidshem och tar ut en fast årlig avgift för tillsynen. Vid utökning med nya lokaler på befintlig lokaladress kommer handläggningen att debiteras per påbörjad halvtimme. 

Läs även

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Förskola och skola

Förskolor Skolor

Uppdaterad