Anmäl till lägenhetsregistret

Du som äger flerbostadshus eller småhus med bostadslägenheter ska rapportera om nya, förändrade eller borttagna bostadslägenheter.

Du får information om att du ska anmäla förändringar till lägenhetsregistret i samband med bygglov eller anmälan. Lägenhetsregistret innehåller inte uppgift om vem som bor i en lägenhet.

Rapportera ändringarna

Du behöver ett beviljat bygglov eller ha gjort anmälan innan vi kan registrera nya lägenhetsnummer.

Uppgifter som du behöver lämna

  • fastighetsbeteckning
  • belägenhetsadress
  • bostadsyta
  • antal rum
  • typ av kök, till exempel kök eller kokvrå
  • typ av bostad, till exempel vanlig bostad, studentbostad eller specialbostad.

Blankett för ändringar i lägenhetsregistret (excel)

Korrekta lägenhetsnummer och adresser

Lägenhetsnummer kopplas till belägenhetsadressen. Korrekta adresser behövs för att ambulans, räddningstjänst och polis snabbt ska hitta fram vid larm. Folkbokföringen och Skatteverket är också beroende av korrekta adresser.

Lägenheter som har egen entré direkt från gatan behöver inte lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret består av fyra siffror. De två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet.

Ett nationellt register

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Registret ska göra det enklare och billigare att ta fram statistik om hushåll och bostäder. Statistiken används bland annat som underlag för planering av bostadsbyggande, utvärdering av välfärdspolitik och forskning.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter

Fastighetsägare

Uppdaterad