Funktionsprogram för byggnadsprojekt för skola

Funktionsprogrammet för skola består av funktionskrav och råd ”att tänka på” vid byggnadsprojekt inriktade på skolbyggnader. Funktionskraven beskriver kvalitéer och egenskaper som ska uppnås i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Funktionsprogrammet för skola är en del av det underlag som ska användas vid beställning av byggnadsprojekt och ska säkerställa goda pedagogiska lokaler för ett långsiktigt bruk.

Skollokaler behöver ge fysiska förutsättningar för trygghet och variation i arbetssätt. Lokalerna ska vara flexibla för att möta skolans olika behov, men även yteffektiva och vara hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och elevförändringar.

Funktionsprogrammet används i sin helhet vid ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i grundskolor. Från och med 2016 används även delar av programmet vid beställning av gymnasieskolor.

Funktionsprogram, versioner per år

2014

Funktionsprogram för grundskola, 2014 (pdf, 187 kB, nytt fönster)

Funktionsprogram för grundskola, 2014, kortversion (pdf, 524 kB, nytt fönster)

2015

Funktionsprogram för grundskola, 2015 (pdf, 96 kB, nytt fönster)

Funktionsprogram för grundskola, 2015, kortversion (pdf, 518 kB, nytt fönster)

2016

Funktionsprogram för skollokaler, 2016 (pdf, 211 kB, nytt fönster)

Funktionsprogram för skollokaler, 2016, kortversion (pdf, 105 kB, nytt fönster)

2017

Funktionsprogram för skollokaler, 2017 (pdf, 717 kB, nytt fönster)

Funktionsprogram för skollokaler, 2017, kortversion (pdf, 523 kB, nytt fönster)

2018

Funktionsprogram för skollokaler, 2018 (pdf, 724 kB, nytt fönster)

Funktionsprogram för skollokaler, 2018, kortversion (pdf, 52 kB, ntt fönster)

Lokalprogram

Lokalprogrammer är ett stödmaterial i användandet av funktionsprogrammet.

Lokalprogram, bilaga till funktionsprogram, F-6 (pdf, 917 kB, nytt fönster)

Lokalprogram, bilaga till funktionsprogram, F-9 (pdf, 891 kB, nytt fönster)

Lokalprogram, översikt (xlsx, 17 kB, nytt fönster)

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Byggföretag

Förskola och skola
Skolor

Uppdaterad