Individuell mätning och debitering, IMD

I flerbostadshus som har en energiprestanda på över 200 kWh/m2 per år kan det vid ombyggnad ställas krav på individuell mätning och debitering, IMD, för värme och tappvarmvatten.

Individuell mätning och debitering innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavare betalar för sin egen användning.

Uppdaterad