Skyltar, sätta upp eller förändra

Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Det finns regler för hur skyltar får utformas, bland annat beroende på området eller miljön där den ska sättas upp. På stadsbyggnadskontorets sidor om skyltar kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du planerar och ansöker om skyltlov. 

Sök lov eller gör en anmälan i e-tjänst

Logga in med personligt bank-id och följ sedan de sju stegen. När ansökan är klar får du direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

Uppdaterad