Skyltar, sätta upp eller förändra

Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Det finns regler för hur skyltar får utformas, bland annat beroende på området eller miljön där den ska sättas upp. På stadsbyggnadskontorets sidor om skyltar kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du planerar och ansöker om skyltlov. 

Sök lov eller gör en anmälan i e-tjänst

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att söka bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller anmäla åtgärder.

Du som har sökt lov eller anmält en åtgärd i e-tjänsten kan komplettera ditt ärende direkt i e-tjänsten.

Uppdaterad