Massage

Hygieniska verksamheter som massage där inga stickande eller skärande verktyg används är inte anmälningspliktiga men du måste ändå vara informerad om de regler som berör din verksamhet.

Dagens hektiska tempo innebär stor belastning på kroppen, inte minst på grund av långa timmar stillasittande på arbetsplatsen.

På grund av detta har massage blivit en naturlig lösning mot vardagsstress, ryggsmärtor och så vidare. Branschen har fortsatt växa och idag anses massage som den bästa friskvården för balans och välbefinnande.

Tillstånd och regler: Massage (7)

Egenkontroll

Egenkontroll enligt miljöbalken
Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs.

Hygienverksamheter

Massage
Massage är en hygienverksamhet som miljöförvaltningen har tillsynsansvaret för. Massage är dock inte anmälningspliktig men det finns ändå en del regler och information som man behöver känna till.

Lokal och fastigheter

Bygga nytt, ändra eller riva
När du ska bygga nytt, bygga till, riva eller ändra användningen av din lokal kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan.

Kartor och geodata
Köp och beställ kartor, geodata och mättjänster från Stockholms stad.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Det är fastighetsägare som ansvarar för att en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet görs.

Skyltar, sätta upp eller förändra
Grundregeln är att du behöver bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt.

Miljöregler

Kosmetiska och hygieniska produkter
Kosmetiska eller hygieniska produkter är preparat som används utvärtes eller i munnen för rengöring eller parfymering, till exempel hudkrämer, tvål och deodoranter.

Uppdaterad