Egenkontroll enligt miljöbalken

Alla som bedriver en verksamhet, ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det ska också göras på ett sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs. Kravet på egenkontroll, eller egentillsyn som det också kallas, gäller även förebyggande det vill säga redan när det finns risk för olägenhet.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen.

Miljöbalkens krav på egenkontroll (pdf, 270 kB, nytt fönster)

Kunskap och rutiner

I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig kunskap anpassad till verksamheten som krävs för att skydda omgivningen. Kraven kommer från den svenska miljölagstiftningen och livsmedelslagen. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger dessutom bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Branscher

Den här informationen kan vara relevant för följande branscher:

Byggverksamhet och fastigheter
Byggföretag Fastighetsägare Tak- och fasadtvätt

Förskola och skola
Förskolor Skolor

Handel
Bensinstationer Bilvård

Hygienverksamheter
Akupunktur Fotvård Frisör Hudvård Manikyr och pedikyr Massage Piercing Solarier Tatuerare

Övriga verksamheter
Offsettryckeri Tvätterier Yrkestrafik

Uppdaterad